I denne vejledning kan du se, hvordan du læser importbetingelserne i Taric, og hvordan du angiver certifikatkoderne korrekt i importangivelsen.

Læs mere om Taric.

I Taric finder du i menuen "Toldordninger - toldordninger for varekode" bl.a. information om betingelserne i forbindelse med at importere varer fra et givent oprindelsesland.

Udfyld "Simulationsdato", "Varekode" og "Land", og tryk "Søg".

Skærmbillede, udfyld simulationsdato i Taric

I det følgende eksempel er der én toldordning med varebestemmelser på en varekode eller et land:

 • Kontrol med ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (719).

Derudover er der betingelser på to af toldordningerne, hvor der beregnes told (nedenfor toldordningerne 123 og 142). Betingelserne i disse toldordninger skal kun opfyldes for den specifikke toldordning til beregning af told, som evt. vælges.

Skærmbillede, eksempel med én betingelse

I det følgende eksempel er der tre forskellige varebestemmelsestoldordninger. Betingelserne i alle tre toldordninger skal opfyldes:

 • Veterinærkontrol (410)
 • Kontrol med ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (719)
 • Importkontrol af økologiske produkter (750).

Skærmbillede, eksempel med flere betingelser

I rubrikken "Betingelser" finder man oplysninger om, hvilke certifikater/licenser m.m. som er nødvendige for at importere varen (klik på C’et).

I det følgende eksempel skal det fælles importdokument (CED) fremlægges. Dokumentet skal altid fremlægges. Ofte er der tilknyttet en fodnote, som giver yderligere oplysninger. Desuden vil der i rubrikken "Forordning" være link til den udgave af EU-Tidende, hvor forordningen, som er grundlag for betingelsen, er offentliggjort.

Certifikatkoden angives i importangivelsens rubrik 44.2, underrubrik 1. I underrubrik 2 skal nummeret på certifikatet/licens m.m. angives.

I dette eksempel angives koden C678 (man har CED-dokumentet) i rubrik 44.2, underrubrik 1. I underrubrik 2 angives nummeret fra CED-dokumentet.

Skærmbillede, betingelse med én certifikatkode

Skærmbillede, fodnote Skærmbillede, forordning

I det følgende eksempel er der to muligheder for at angive en kode for at opfylde betingelsen. Én af disse certifikatkoder (og kun én) skal angives i importangivelsens rubrik 44.2.

Skærmbillede, betingelse med flere certifikatkoder

De certifikatkoder, der starter med et bogstav, er fastsat af Europa-Kommissionen. Det første bogstav angiver certifikattypen. Fx A: ægthedscertifikater, C: andre certifikater, L: licenser og U: oprindelsesbeviser.

Certifikatkoder, som starter med Y, henviser ikke til fysiske certifikater, men til en erklæring fra importøren. I det ovenstående eksempel erklærer man ved at angive koden Y927, at varen ikke er omfattet af betingelsen fra forordning 1005/2008. Hvis man ikke ved, hvilke undtagelser der gælder, skal man orientere sig i forordningen.

Koden C673 må ikke angives sammen med teksten "ej omfattet". Man skal i stedet anvende koden Y927.

Undtagelser (vareområder, mængder m.m.) i forbindelse med en varebestemmelse fremgår af lovgivningen på området.

Toldstyrelsen arbejder på i Importsystemet at sikre, at man ikke angiver mere end én certifikatkode pr. betingelse, så man fx kun kan angive enten C673 eller Y927.

I det følgende eksempel er der klikket på C’et i kolonnen "Betingelser" på en toldordning. Betingelsen omfatter to betingelser, som begge skal overholdes (det ses ved, at der er to linjer med mørkeblå overskrift).

Skærmbillede, betingelse, der omfatter flere betingelser

Eksemplet viser, at der skal fremlægges et Kimberley-certifikat (L116, dvs. et fysisk certifikat), og at man med Y015 erklærer, at varen er placeret i en beholder, der er sikret mod manipulation m.m. Det vil sige, at både L116 og Y015 i dette tilfælde skal angives i angivelsen.

I det følgende eksempel vises der en mængde på 100 liter. Det betyder, at der ikke skal fremlægges et C014 (V I 1 dokument) eller et C015 (V I 2 uddrag), hvis mængden er under 100 liter.

Vær opmærksom på, at Europa-Kommissionen skriver disse data med fire decimaler.

Skærmbillede, betingelse med mængdefritagelse

Vær opmærksom på, at Europa-Kommissionen skriver disse data med fire decimaler.

Når der er varebestemmelser i forbindelse med en varekode eller et land, skelner man mellem, om der skal fremlægges et certifikat/licens m.m. for at få varen i fri omsætning, eller om certifikatet også skal fremlægges, når varen går på oplag. Dette fremgår af den enkelte betingelse. 

Eksempel 1, hvornår gælder betingelsen

Eksempel 2, hvornår gælder betingelsen

Vær opmærksom på, at eksemplerne i denne vejledning ikke er udtømmende. Vi anbefaler derfor, at du i tvivlstilfælde bruger menuen "Beregning af told - Beregn". I beregneren skal følgende udfyldes:

 • Land
 • Toldværdi
 • Nettovægt
 • Præferencekode (koden til rubrik 36 i SAD)
 • tillægskode
 • supplerende enhed
 • løbenummer.

Menuen vil undervejs vise mulige certifikatkoder for de enkelte toldordninger. Her kan man også kun vælge ét certifikat pr. toldordning. 

Skærmbillede, certifikat