Dato for udgivelse
09 Dec 2019 14:23
Til
Virksomheder, som køber eller sælger køretøjer, leasingvirksomheder mv.
Sagsnummer
19-0734983
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Fra den 1. januar 2020 skal der ved virksomheders køb og salg af køretøjer udarbejdes én kontrakt. Nyhedsbrevet uddyber, hvad der forstås ved én kontrakt.


Krav om kun én kontrakt ved køb og salg af køretøjer

Motorstyrelsen har den 25. november 2019 offentliggjort nyhedsbrev vedrørende blandt andet nyt krav om én kontrakt ved køb og salg af køretøjer. Dette har afstedkommet flere henvendelser om, hvad kravet om en kontrakt medfører for branchen.

Der skal udfærdiges én skriftlig kontrakt ved salg af et køretøj. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leveres til køberen, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse for sælger og køber, køretøjets fulde pris og prisen uden afgift. Der må kun oprettes én kontrakt vedrørende købet eller salget af køretøjet, ligesom der ikke må laves andre aftaler vedrørende køretøjet, som ikke fremgår af kontrakten.

Kontrakten, der skal udfærdiges, kan være en slutseddel, en faktura eller begge dele, blot kontrakten indeholder de krævede oplysninger. Det bemærkes, at momsloven tillige indeholder krav til indhold i en faktura.

Dette krav har hidtil kun været gældende for registrerede virksomheders salg af køretøjer, men er fra den 1. januar 2020 gældende for alle virksomheder, der køber eller sælger et køretøj.