Dato for udgivelse
18 Dec 2019 12:55
Til
Virksomheder registreret for afgift på chokolade- og sukkervarer, samt virksomheder med interesse i chokoladeafgiftsloven
Sagsnummer
19-0902640
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. januar 2020 afskaffes afgiften på råstoffer (nødder). Hvis I har afgiftsbelagte varer på lager, kan l søge om godtgørelse via blanket 29.099 fra den 1. januar til og med den 14. januar.


Den 1. januar 2020 bliver en række afgifter afskaffet. Det betyder, at I ikke længere skal betale råstofafgift (nødder), afgift af andre masser (nødder) og dækningsafgift på nødder.

 

Husk at indberette afgifter for december 2019

I bliver automatisk afmeldt registreringen for nøddeafgiften i slutningen af december måned. Men I skal stadig indberette den sidste afgift for nødder for perioden december 2019. Det gør I på skat.dk/tastselverhverv senest den 15. januar 2020.

 

Skal I afmelde jeres registrering for chokolade- eller dækningsafgift?

Hvis afskaffelsen af afgiften på nødder betyder, at I ikke længere skal være registreret for chokolade- eller dækningsafgift, skal I afmelde jeres registrering på virk.dk.

 

Sådan afmelder selskaber og virksomhedsformer med begrænset hæftelse

1)      Gå ind på virk.dk, og søg efter blanket 40.003 (Ophørsblanketten).

2)      Skriv jeres cvr- eller se-nummer øverst til højre i blanketten.

3)      Udfyld navn og adresse i rubrik 1.

4)      Skriv ophørsdatoen for afgiften i Anden afgift i rubrik 2.

5)      Skriv afgiftens navn i feltet Skriv afgiftens navn i rubrik 2.

6)      Send den udfyldte blanket til virksomhed@erst.dk.

Sådan afmelder personligt ejede virksomheder m.fl

1)      Gå ind på virk.dk, vælg Ændre virksomhed, og tryk på Start.

2)      Skriv dit cvr-nummer i søgefeltet og søg. Så vises virksomheden nedenfor.

3)      Tryk på Vælg.

4)      Tryk på Ændre virksomhed i venstre kolonne.

5)      I menuen i højre side vælges Punktafgift.

6)      Tryk på Rediger.

7)      Tryk på Afmeld og klik i den lille boks.

8)      Indsæt dato for ophør af punktafgiften og tryk på Fortsæt.

9)      Godkend og afslut.

 

Husk at tjekke i jeres digitale postkasse, om I får en bekræftelse på, at I har afmeldt registreringen. I er først afmeldt, når I har fået den.

Hvis I afmelder en afgift midt i en periode, skal I huske at indberette for hele perioden, også selvom I ikke har haft afgiftspligtig aktivitet.

 

I kan få tilbagebetalt afgift for jeres lager
I kan få tilbagebetalt råstofafgift (nødder), andre masser (nødder) og dækningsafgift på nødder for de varer, I har på lager den 1. januar 2020, og som I allerede har betalt afgift af.

Det gør I ved at udfylde blanket 29.099 og sende den til Skattestyrelsen. I finder den på skat.dk/blanketter à 29 punktafgift; andre afgifter à 29.099.

I udfylder blanketten online og klikker "Send" nederst på blanketten.

 

Hvornår skal I søge?

I kan søge om tilbagebetaling fra den 1. januar 2020 til og med den 14. januar 2020.

Hvad kan I få tilbagebetalt?
I kan få tilbagebetalt den afgiftssats, I har betalt for varen. I kan kun få tilbagebetalt afgift for uåbnede varer.

Der er en bagatelgrænse på 500 kr. Det betyder, at beløb under 500 kr. ikke udbetales.

 

Love og regler

Ændringerne står i § 1 i lov nr. 1686 om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, kildeskatteloven, lov om afgift af konsum-is, spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven af 26. december 2017.

I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.

 

Har I spørgsmål?

I kan ringe til os på 72 22 28 10, hvis I har spørgsmål.