Dato for udgivelse
20 Dec 2019 13:30
Til
Organisationer og foreninger hvis formål er helt eller delvist at foretage humanitært arbejde
Sagsnummer
19-0845594
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

En lovændring giver jer mulighed for at søge om godtgørelse af visse punktafgifter, hvis jeres organisations eller forenings formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, og hvis de varer, I søger om godtgørelse for, anvendes til donation inden for organisationens humanitære formål.


En lovændring giver jer mulighed for at søge om godtgørelse af punktafgifter på chokolade- og sukkervarer, kaffe og is, I anvender til humanitært hjælpearbejde.

Muligheden for at søge om godtgørelse gælder for punktafgifter, der er betalt i tidligere handelsled på varer, I har købt eller fået doneret fra og med 1. januar 2020. I kan ikke søge om godtgørelse på de varer, I har på lager 31. december 2019.

Hvem kan søge?

I kan søge om godtgørelse af punktafgifter, hvis jeres organisations eller forenings formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, og hvis de varer, I søger om godtgørelse for, anvendes til donation inden for organisationens humanitære formål. Det kan fx være i form af nødhjælp, julehjælp og forbrug på herberger og i varmestuer.

I må ikke modtage betaling for varerne, fx ved at varerne sælges i organisationens butikker. I kan heller ikke få godtgjort punktafgiften af varer, der anvendes internt i organisationen til fx forplejning af personale eller gæster, eller varer som I kasserer.

For at kunne få udbetalt beløbet skal I have et cvr-nummer, og I skal være godkendt efter ligningslovens § 8 A.

I kan ansøge fra 1. januar 2021
Lovændringen gælder for kalenderåret 2020 og frem. I kan ansøge om at få udbetalt afgift for et kalenderår ad gangen. Vi skal modtage jeres ansøgning mellem 1. januar og 1. juli efter udløbet af det år, I søger for. Det vil sige, at I for kalenderåret 2020 kan ansøge fra 1. januar 2021 og senest 1. juli 2021.

Sådan søger I
Ansøgningen skal ske elektronisk via blanket 29.002 om afgiftsgodtgørelse, som I finder på skat.dk/blanket29002

Når I ansøger, skal I vedhæfte følgende regnskabsoplysninger:

- Dato for modtagelse, mængde og art af de godtgørelsesberettigede varer, datoen for varernes anvendelse og hvilket godtgørelsesberettiget formål varerne er anvendt til.
- Navn og adresse på den virksomhed, butik, organisation eller lignende, som har solgt eller doneret varerne til jer.

I skal være opmærksomme på, at I skal opbevare regnskabsoplysningerne i fem år efter regnskabsårets afslutning sammen med følgende:

- Oplysninger om, hvorvidt I har fået varerne doneret eller har indkøbt dem. I tilfælde af indkøb skal indkøbsprisen også oplyses.
- Faktura, bon eller lignende for indkøbte varer og dokumentation for donationen i tilfælde, hvor I har fået varer doneret.

Beløbet udbetales til jeres NemKonto.

Love og regler
Reglerne for at blive godkendt som humanitær organisation står i ligningslovens § 8 A.

Reglerne om, at I kan søge om godtgørelse af afgifter på chokolade- og sukkervarer, kaffe og is, står i lov nr. 1295 af 5. december 2019 samt bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019.
I kan finde loven og bekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning, som I finder på skat.dk/juridiskvejledning.