Blanketnr.
03.087
Formål med blanketten

Blanketten anvendes til at oplyse om statsstøtte for kapitalindskud, som er modtaget efter bestemmelse i investorfradragsloven.

Digital løsning

Link til online version (virk.dk)

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen