Indhold

Dette afsnit omhandler de inddrivelsesskridt, som restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage, der afbryder forældelsesfristen for fordringer under inddrivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Afbrydelse af forældelse ved afgørelse om berostillelse af inddrivelse (kun fordringer i PSRM) G.A.2.4.4.1.1
  • Afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse G.A.2.4.4.1.2 
  • Forældelse ved udlæg G.A.2.4.4.1.3

Se også

Se mere om egentlig afbrydelse af fordringers forældelsesfrister i A.A.9.5.1 Egentlig afbrydelse af forældelse.

Se også

Afbrydelse af forældelse kan også ske ved afgørelse om modregning jf. forældelseslovens § 18, stk. 4. Se mere om modregning i A.D.13 Modregning.