Historikskema

Indhold

Indgåelsesdato

Lovforslagsnr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikrafttrædelse

Bemærkninger

DBO

 14.03.2018

L 31/2018

 

BTL 72/2019 nr. 13

 

 

L 199/2019 § 4

Lov nr. 1291 af 21.11.2018

Lov nr. 1583 af 27.12.2019 § 7

BEK nr. 1593 af 27.12.2019

Lov nr. 871 af 14.06.2020 § 4

BKI nr. 5 af 22.06.2020

22.10.2019

Virkning 01.01.2020

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Armenien har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. juni 2020. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

Armenien var omfattet af den dansk-sovjetiske DBO indtil opløsningen af Sovjetunionen i 1991, men har den 16. december 2021 meddelt, at det ikke anser sig for omfattet af den nævnte aftale. Se afsnit C.F.9.2.18.12 om DBO for SNG.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomsts artikel 30 om territorialudvidelse
DBO'en indeholder en artikel om professorer og forskere (artikel 20)