xHistorikskema

x

Indhold

Indgåelsesdato

Lovforslagsnr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikrafttrædelse

Bemærkninger

DBO

 14.03.2018

L 31 af 03.10.2018

Lov nr. 1291 af 21.11.2018

Lov nr. 1538 af 27.12.2019 § 7

BEK nr. 1593 af 27.12.2019

 

22.10.2019

Virkning 01.01.2020

Armenien har den 16.12.2011 meddelt, at det ikke anser sig for omfattet af den dansk-sovjetiske DBO.

Bemærk

Armenien var omfattet af den dansk-sovjetiske DBO indtil opløsningen af Sovjetunionen i 1991. Se afsnit C.F.9.2.18.11 om DBO for SNG.

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomsts artikel 30 om territorialudvidelse
DBO'en indeholder en artikel om professorer og forskere (artikel 20)