Afsnittet indeholder:

  • Spil omfattet af hvidvaskloven (J.A.1.4.1)
  • Love og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer (J.A.1.4.2
  • Risikobaseret tilsyn (J.A.1.4.3)
  • Samarbejde i Europa (J.A.1.4.4)
  • Tilsyn med etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer (J.A.1.4.5)
  • Feedback til Hvidvasksekretariatet (J.A.1.4.6
  • Spillemyndighedens tavshedspligt (J.A.1.4.7

 Hvidvasklovgivningen er en del af Erhvervsministeriets ressortområde.

Tilsynet med de forskellige forpligtede enheder omfattet af hvidvaskloven er fordelt på en række myndigheder og en enkelt medlemsorganisation (Advokatsamfundet).

Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed i forhold til spiludbydere og skal således føre tilsyn med, at spiludbydere overholder:

  • Lovens bestemmelser.
  • Forskrifter fastsat med hjemmel i loven.
  • Love og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer.

Spillemyndigheden fører ikke tilsyn med spiludbyderes overholdelse af hvidvasklovens § 36.

Se hvidvasklovens § 65.