Dato for udgivelse
16 Jan 2020 12:43
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0076151
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Kommissionen har ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/35 offentliggjort i EU-tidende L 12 af 16. januar 2020 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter.

Kravet om henførsel under proceduren for særligt anvendelsesformål (iflg. art. 254 i forordning 925/2013) for at kunne få kontingenttoldbehandling på stålprodukter, der henhører under kategori 4B er fjernet.

For så vidt angår ændring af de endelige beskyttelsesforanstaltninger henvises til teksten i (EU) 2020/35.

Forordningen træder i kraft den 17. januar 2020.

Den anvendes fra 1. oktober 2019.