Dato for udgivelse
29 Jan 2020 14:03
Til
Virksomheder registreret for vin-, øl-, spiritus-, tobak- og mineralolieafgift som anvender EMCS ved handel med varer under afgiftssuspension til og fra virksomheder i andre EU-lande
Sagsnummer
19-0889820
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 13. februar 2020 skal alle EU-medlemslande have opdateret EMCS til ny version (3.4). I dette nyhedsbrev bliver der orienteret om de ændringer, som får betydning for virksomheder, som anvender EMCS. Der orienteres også om nye services fra EU-Kommissionen.


EMCS bliver opdateret til en ny version 3.4 torsdag den 13. februar 2020. Her kan du læse om, hvad der er nyt, og hvordan du skal gøre fremover. Du kan også læse om nye services fra EU-Kommissionen. 

Ny forsendelse med start fra et importsted

Hvis din oprettelse af en ny forsendelse har start fra et importsted, skal du lave en dokumentreference i beskedtype IE815 (Oprettelse af ny forsendelse) ved at indsætte korrekt TARIC-kode (Toldtariffen). Se rubrik 44 i SAD (Single Administrative Document). Du kan læse mere om TARIC-koder på skat.dk/taric.

I IE-beskedtyper skal tallet være større end 0

Tallet skal være større end 0 i IE-beskedtyper, hvor det forretningsmæssigt giver mening. Dette gælder følgende felter: Antal, bruttovægt, nettovægt, mangler, overskydende, alkoholstyrke, indbrygningsgrad (platograd), massefylde og afvist mængde. 

For beskedtyperne IE801 (Ledsagedokument), IE815 (Oprettelse af ny forsendelse) og IE825 (Opsplitningshandling), skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis der er en eller flere vareposter med de samme shipping marks (forsendelsesmærker), skal antal af pakker i mindst én af disse være større end 0.
  • Hvis antallet af pakker er 0, så skal shipping marks beskrives med kommerciel beskrivelse og brandnavn.


Opdatering af KN-koder i systemet og i nødprocedure-blanketter:

  • KN-kode 15091090 (Andre varer - olivenolie, ikke kemisk forarbejdet) fjernes. Du kan i stedet bruge KN-koderne 15091020 (Jomfruolie, ekstra, ej bomolie, af olivenolie, rå, renset eller raffineret) eller 15091080 (Jomfruolie, af olivenolie, rå, renset eller raffineret, undtagen bomolie og ekstra).
  • Forbindelse fjernes mellem KN-kode 22042184 (ikke sortsmæssig vine fra EU (hvidvin undtaget), i beholdere af maks. 2 liter og alkoholindhold på maks. 15 % volumen (drueangivelse undtaget)) og produktkode S200 (alkoholholdige drikkevarer).
  • Forbindelsen tilføjes mellem KN-kode 22042181 (sortsmæssige hvidvine fra EU med drueangivelse uden BOB eller BGB, i beholdere af maks. 2 liter og alkoholindhold på maks. 15 % volumen (vin med en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller en beskyttet geografisk betegnelse er undtaget)) og produktkode I000 (mellemprodukter).
  • Ny KN-kode 27102090 (olier på over eller lig med 70 vægtprocent af jordolie eller bituminøse mineraler, med indhold af biodiesel (ekskl. gasolier og brændselsolier)).

Nye landekoder erstatter AN

I beskedtyperne IE801 (Ledsagedokument) og IE815 (Oprettelse af ny forsendelse) tilføjes nye landekoder for at erstatte landekoden AN (Nederlandske Antiller). Ved valg af oprindelse af vin fra tredjelande (lande uden for EU) bliver det muligt at vælge følgende landekoder: BL (Saint Barthélemy), BQ (Bonaire, Sint Eustatius and Saba) og SX (Sint Maarten, Dutch part).

Skriv alkoholstyrke uden procenttegn

Det skal fremgå tydeligt, hvad alkoholprocenten er. Skriv derfor kun tallet uden procenttegn. Fx 12.

Udskift skemaer, hvis du bruger B2B-løsning  

Hvis du bruger business-to-business-løsningen (B2B), skal du udskifte de nuværende skemaer (v1.92) til nye skemaer (v2.02), så du kan sende og modtage beskeder i det nye format fra den 13. februar 2020. Indtil det er sket, er det tilladt at bruge nødproceduren eller alternativt web-løsningen. Du finder de nye B2B-skemaer på github.com.

Bemærk, at virksomheder, som logger på EMCS via skat.dk, ikke skal udskifte skemaer. 

Ønsker du at integrere eget system med EMCS via business-to-business (B2B) webservices, kan du finde vejledning på skat.dk/emcs.

Se status på forsendelser uden login

Vil du se en status over dine forsendelser i EMCS uden at logge på, så kan du bruge den nye service ARC Follow-up. Den kan du læse mere om på skat.dk/arc-follow-up.

Verificer afgiftsnumre på SEED on Europe

Du skal sikre dig, at varemodtager er berettiget til at få varerne sendt uden afgift. Det kan du gøre på SEED-on-Europa på EU-kommissionens hjemmeside. Bemærk, at der højest kan verificeres 10 afgiftsnumre i den samme anmodning. Læs mere på skat.dk/ledsagedokument

Har du spørgsmål?  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 72 22 28 10.  

Læs mere om EMCS på skat.dk/emcs.