Dato for udgivelse
31 Jan 2020 15:04
Til
Virksomheder registreret for afgift af bæreposer og engangsservice
Sagsnummer
200267640
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. januar 2020 blev afgiftssatsen for henholdsvis bæreposer og engangsservice forhøjet.


Den 1. januar 2020 blev afgiftssatsen for henholdsvis bæreposer og engangsservice forhøjet. Da I er registreret for en eller flere af disse afgifter, kan satsforhøjelsen få betydning for jer.

Sådan sættes afgiften op:
Den nye afgiftssats udregnes efter vægt og gælder for engangsservice og bæreposer fremstillet af papir og plast (med videre) med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 liter.

I skemaet nedenfor kan I få et overblik over afgiftsændringerne.

Vare:

Afgift til og med den 31. december 2019

Afgift fra den 1. januar 2020

Plastbæreposer

22 kr. pr. kg

66 kr. pr. kg

Papirposer m.v.

10 kr. pr. kg

30 kr. pr. kg

Engangsservice

19,20 kr. pr. kg

57,60 kr. pr. kg

I skal indberette, som I plejer:
I skal indberette afgifter for bæreposer og engangsservice, som I plejer. Den nye afgiftssats vil fremgå i TastSelv, når indberetningsperioden for januar 2020 bliver aktiv.

Love og regler

De forhøjede afgiftssatser på bæreposer og engangsservice står beskrevet i lov nr. 1587 af 27. december 2019. I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.