Dato for udgivelse
13 Feb 2020 14:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Feb 2020 14:30
SKM-nummer
SKM2020.71.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-12663-2019
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Parkeringsselskab, parkeringsplads, parkering, misligholdt, parkeringsvilkår
Resumé

Højesteret besluttede at forelægge et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra c, i relation til, om forhøjede parkeringsafgifter opkrævet i privatejede parkeringsanlæg kan anses for vederlag for udlejning af parkeringsplads.

Reference(r)

Momslovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1 D.A.4.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1 D.A.8.1.1.1.2

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Vestre landsrets dom, SKM2018.480.VLR

Tidligere instans: Byrettens dom, SKM2017.269.BR

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 12-0190399

Hele afgørelsen kan læses via dette link: Højesterets afgørelse