Dato for udgivelse
14 Feb 2020 10:04
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0301235
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Registrering af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Egypten.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/199 offentliggjort i EU-tidende L 42 af 14. februar 2020 pålagt toldmyndighederne at træffe de nødvendige foranstaltninger til at registrere importen til Unionen af afhuggede glasfibertråde, af en længde på 50 mm og derunder, glasfiberrovings, undtagen glasfiberrovings, der er imprægneret og belagt, med et glødetab på over 3% (som fastsat i henhold til ISO-standard 1887), og måtter af glasfiberfilamenter, undtagen måtter af glasuld, i øjeblikket henhørende under taric-kode 7019 11 00 00, 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 og 7019 12 00 39, med oprindelse i Egypten (EG).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2020/199.

Registreringen ophører tre uger efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen træder i kraft den 15. februar 2020.