Dato for udgivelse
24 Feb 2020 08:57
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
20-0324586
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkninger til KN


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

  • Forordning 2020/186 vedrørende polyacrylelastomerer i form af hvide blokke, der skal tariferes under KN-kode 3906 90 90. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 39 af 12. februar 2020 og træder i kraft 3. marts 2020.

  • Forordning 2020/191 vedrørende et "rør" af tekstil og plast, der anvendes som aflastning/beskyttelse af smerteramte tæer. Varen tariferes i KN-kode 6307 90 10. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 40 af 13. februar 2020 og træder i kraft 4. marts 2020.

Kommissionen har desuden vedtaget følgende ændringer i forklarende bemærkninger til KN:

  • Til kapitel 7 er der sket en opdatering af den ikke-udtømmende liste over spirer og deres KN-koder. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 48 af 12. februar 2020.

  • Der ændres i den forklarende bemærkning til KN-kode 2933 49 10 vedrørende udtrykket "derivater af quinolincarboxylsyre". Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C48 af 12. februar 2020.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret