En række af de lande og områder, som EU har frihandelsaftaler med, skal anvende det såkaldte REX-system for at kunne benytte sig af de fordele, der er knyttet til aftalen.

REX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registrere sig for at kunne udstede et oprindelsesbevis. Det skal således ikke udstedes og attesteres af toldmyndighederne. Oprindelsesbeviset udfærdiges således af eksportøren, og det anvendes af importøren til at opnå nedsat told eller toldfrihed.

Vær opmærksom på, at eksportøren altid skal være registreret i REX-systemet for at kunne udstede et oprindelsesbevis, hvis værdien af de sendte varer med præferentiel oprindelse overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro). Hvis den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro), behøver eksportøren derimod ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede oprindelsesbeviset. 

For at blive registreret som eksportør i REX-systemet, skal du have en bevilling. For at få denne, skal du sende en ansøgning til Toldstyrelsen.

Du skal udfylde, underskrive og herefter sende ansøgningen til rex@toldst.dk

Når din ansøgning er behandlet, tildeler toldmyndighederne dig et eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

Herunder kan du se, hvilke lande og områder, som EU har frihandelsaftaler med, der skal bruge REX-systemet.

Lande, der er med i GSP-ordningen

EU’s side om REX-systemet kan du finde en liste over, hvilke lande der er med i GSP-ordningen, og hvornår de er klar til at bruge REX-systemet.

Ved handel med GSP-lande skal følgende bruge REX-systemet:

 • Ved eksport fra GSP-lande til importører i EU, skal eksportøren i GSP-landet udstede udtalelse om oprindelse (Bilag 22-07). 
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer eller nogle varer til Schweiz, Norge eller et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede erstatningsbevis. Du finder reglerne for dette i Exchange of Letters (EoL).
 • Eksportører i EU, som eksporterer varer til et eller flere GSP-lande med henblik på bilateral kumulation, skal udstede udtalelse om oprindelse til importøren i GSP-landet.

EU-Canada-aftalen (CETA)

CETA står for frihandelsaftalen mellem EU og Canada. Her gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Canada skal eksportøren i EU udstede en oprindelseserklæring (bilag 2 side 487) til importøren i Canada. 
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer eller nogle varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Canada anvender ikke REX systemet, men deres egne Business numbers. De skal dog bruge oprindelseserklæringen i EU-Canada aftalen bilag 2 side 487 ved eksport til EU.

Du kan læse mere om EU-Canada-aftalen og få hjælp til at forstå reglerne for EU-Canada-aftalen.

Japan-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Japan gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Japan skal eksportøren i EU udstede udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis) til importøren i Japan. Du finder udtalelse om oprindelse i EU-Japan-aftalen (bilag 3-D).
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer eller nogle varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Japan anvender ikke REX systemet, men deres egne Corporate numbers, men skal anvende udtalelse om oprindelse i EU-Japan aftalen bilag 3-D ved eksport til EU.

I EU-Japan-aftalen kan du læse mere om oprindelsesreglerne samt tilhørende bilag, og du kan få vejledning og hjælp til at forstå reglerne for EU-Japan aftalen.

OLT-lande

Ved handel med OLT-lande skal følgende bruge REX-systemet:

Vietnam-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Vietnam skal eksportøren i EU udstede udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis) til importøren i Vietnam. Du finder udtalelse om oprindelse i EU-Vietnam-aftalen bilag VI.
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende varer eller nogle varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Vietnam anvender ikke REX-systemet eller godkendt eksportør-ordningen. Eksportørerne i Vietnam skal i stedet have udstedt et EUR.1-certifikat for forsendelser med en værdi over 6.000 euro. For forsendelser med en værdi under 6.000 euro skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring på et handelsdokument, fx en faktura. Eksportøren skal anvende en af de sproglige versioner, der findes i frihandelsaftalens bilag VI (side 1378).
 • GSP-ordningen vil gælde parallelt med frihandelsaftalen. I perioden 1. august 2020 til 31. december 2022 kan den enkelte virksomhed dermed vælge, under hvilken aftale den vil operere, alt efter hvilken aftale der giver virksomheden den største fordel. Hvis virksomheden vælger GSP-ordningen, skal GSP-ordningens regler anvendes, herunder reglerne om oprindelsesbeviser.

Du kan læse mere om oprindelsesreglerne og finde de tilhørende bilag i EU-Vietnam-aftalen.

Du kan også få hjælp til at forstå reglerne i EU-kommissionens guidance til EU-Vietnam-aftalen.

ØSA-aftalen

De øst- og sydafrikanske lande (ØSA-lande) består af Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe. Comorerne og Madagaskar er underlagt GSP-reglerne og vil fortsat være dette.

For ØSA-aftalen med EU gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til ØSA-landene (Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe) skal eksportøren udstede en fakturaerklæring til importøren i et af de tre ovennævnte lande. Du finder fakturaerklæringen i ØSA-aftalens bilag IV (side 158). Fakturaerklæringen skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.
 • Eksportører i ØSA-landene anvender ikke REX-systemet. Eksportørerne skal i stedet have udstedt et EUR.1-certifikat for forsendelser med en værdi over 6.000 euro. For en forsendelse med en værdi under 6.000 euro skal eksportøren udstede en fakturaerklæring på et handelsdokument, fx en faktura. Eksportøren skal anvende en af de sproglige versioner, der fremgår af bilag IV (side 158). Eksportører i ØSA-landene kan vælge at søge om bevilling til godkendt eksportør, så eksportøren kan udstede fakturaerklæringer på forsendelser med en værdi over 6.000 euro ved eksport til EU. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldgodkendelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen (bilag IV, side 158) ved eksport til EU.

Læs mere om oprindelsesreglerne i EU-ØSA-aftalen samt tilhørende bilag.

Læs mere om eksport fra EU til ØSA-landene.

Hvis du importerer varer til EU, skal du altid verificere gyldigheden af eksportøren, der er registreret i REX systemet, som du modtager oprindelsesbeviset fra. Det gør du ved at søge på EU REX Number Validation.

Læs mere om registrering af eksportører i REX-systemet, hvor du også kan finde hjælp og vejledning til REX.