lREX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registrere sig for at kunne udstede et oprindelsesbevis. Danske eksportører med varer af EU-præferentiel oprindelse og danske eksportører, som videresender varer med præferentiel oprindelse, kan søge om at blive registreret eksportør i REX-systemet.

Når en eksportør er registreret i REX-systemet, har vedkommende tilladelse til selv at udstede oprindelsesbeviser på sine varer. Det betyder, at oprindelsesbeviset ikke skal udstedes og attesteres af toldmyndighederne. Registrering i REX systemet afhænger af, hvilket land eller område varen eksporteres til.

Formålet med at have et oprindelsesbevis på sine varer er, at importøren kan opnå toldpræference (toldnedsættelse eller eventuel toldfritagelse) i henhold til de indgåede handelsaftaler. 

Du kan søge digitalt om at blive registreret eksportør i REX-systemet. Det gør du ved at logge på EU Customs Trader Portal og vælge REX fra menuen. 

Søg om at blive registreret eksportør (REX)

Vær opmærksom på, at du som eksportør altid skal være registreret i REX-systemet for at kunne udstede et oprindelsesbevis, hvis værdien af de sendte varer med præferenceoprindelse overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro). Hvis den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro), behøver du som eksportør ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede oprindelsesbeviset.

Hvis du ønsker at blive registreret som eksportør i REX-systemet, skal du sende en ansøgning til Toldstyrelsen. Det gør du ved at logge på EU Customs Trader Portal og vælge REX fra menuen.

Når din ansøgning er behandlet, tildeler Toldstyrelsen dig et REX-autorisationsnummer og indfører dette sammen med registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

Søg om at blive registreret eksportør (REX)

Find vejledning til, hvordan du logger på EU Customs Trader Portal.

Har du allerede status som registreret eksportør, kan du tilrette oplysninger i din godkendte registrering ved at logge på EU Customs Trader Portal og vælge REX fra menuen. Oplysninger, som kan være relevante at tilrette, kan for eksempel være tilføjelse af varekoder eller opdatering af kontaktoplysninger.

Tilret oplysninger i din godkendte bevilling ved at logge på EU Customs Trader Portal.

Find vejledning til, hvordan du logger på EU Customs Trader Portal.

Herunder kan du se, hvilke lande og områder EU har handelsaftaler med, og som skal bruge REX-systemet.

EU-Storbritannien-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Storbritannien gælder følgende:

Du kan læse mere om oprindelsesreglerne og finde de tilhørende bilag i EU-Storbritannien-aftalen.

Du kan du få vejledning og hjælp til at forstå indholdet i EU-Storbritannien-aftalen på EU-Kommissionens hjemmeside.

EU-Canada-aftalen (CETA)

CETA står for frihandelsaftalen mellem EU og Canada. Her gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Canada skal eksportøren i EU udstede en oprindelseserklæring (bilag 2 side L11/485) til importøren i Canada. 
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende alle varer eller nogle af disse varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Canada anvender ikke REX-systemet, men deres egne Business numbers. De skal dog bruge oprindelseserklæringen i EU-Canada aftalen bilag 2 side L11/485 ved eksport til EU.

Du kan læse mere om EU-Canada-aftalen og få hjælp til at forstå reglerne for EU-Canada-aftalen.

Japan-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Japan gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Japan skal eksportøren i EU udstede udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis) til importøren i Japan. Du finder udtalelse om oprindelse i EU-Japan-aftalen (bilag 3-D).
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende alle varer eller nogle af disse varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Japan anvender ikke REX systemet, men deres egne Corporate numbers, men skal anvende udtalelse om oprindelse i EU-Japan aftalen bilag 3-D ved eksport til EU.

I EU-Japan-aftalen kan du læse mere om oprindelsesreglerne samt finde tilhørende bilag. Du kan også få vejledning og hjælp til at forstå reglerne for EU-Japan aftalen.

Lande, der er med i GSP-ordningen

EU’s side om REX-systemet kan du finde en liste over, hvilke lande der er med i GSP-ordningen, og hvornår de er klar til at bruge REX-systemet.

Ved handel med GSP-lande skal følgende bruge REX-systemet:

 • Ved eksport fra GSP-lande til importører i EU, skal eksportøren i GSP-landet udstede udtalelse om oprindelse (Bilag 22-07). 
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende alle varer eller nogle varer til Schweiz, Norge eller et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede erstatningsbevis. Du finder reglerne for dette i Exchange of Letters (EoL).
 • Eksportører i EU, som eksporterer varer til et eller flere GSP-lande med henblik på bilateral kumulation, skal udstede udtalelse om oprindelse til importøren i GSP-landet.

OLT-lande

Ved handel med OLT-lande skal følgende bruge REX-systemet:

Vietnam-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Vietnam skal eksportøren i EU udstede udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis) til importøren i Vietnam. Du finder udtalelse om oprindelse i EU-Vietnam-aftalen bilag VI.
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende alle varer eller nogle af disse varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Vietnam anvender ikke REX-systemet og godkendt eksportør-ordningen. Eksportørerne i Vietnam skal i stedet have udstedt et EUR.1-certifikat for forsendelser med en værdi over 6.000 euro. For forsendelser med en værdi under 6.000 euro skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring på et handelsdokument, fx en faktura. Eksportøren skal anvende en af de sproglige versioner, der findes i frihandelsaftalens bilag VI (side L 186/1378).

Du kan læse mere om oprindelsesreglerne og finde de tilhørende bilag i EU-Vietnam-aftalen.

Du kan også få hjælp til at forstå reglerne i EU-kommissionens guidance til EU-Vietnam-aftalen.

Singapore-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Singapore gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Singapore skal eksportøren i EU udstede udtalelse om oprindelse (oprindelsesbevis) til importøren i Singapore. Du finder udtalelse om oprindelse i EU-Singapore aftalen i bilag E side 746.
 • Hvis din virksomhed ønsker at videresende alle varer eller nogle af disse varer til et andet EU-land, skal videreforsenderen i EU udstede et erstatningsbevis. Det kan kun ske, når varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning, men er under et EU-toldsteds kontrol. Det fremgår af artikel 69 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning.
 • Eksportører i Singapore anvender ikke REX systemet, men deres egne Unique Entity Numbers. Det betyder, at virksomheder i Singapore, som ønsker at eksportere varer med toldfrihed til EU, skal registreres hos den kompetente myndighed i Singapore. Hvis ikke dette nummer er påført oprindelsesbeviset, kan din virksomhed ikke opnå toldfrihed, når du importerer varer til EU. Ved eksport af varer fra Singapore, skal oprindelsesbeviset udfærdiges på en faktura eller et andet handelsdokument. Virksomheden skal anvende den engelske udgave af oprindelsesbeviset, der er anført i bilag E til aftalen side 746.

I EU-Singapore-aftalen kan du læse mere om oprindelsesreglerne samt finde tilhørende bilag.

ØSA-aftalen

De øst- og sydafrikanske lande (ØSA-lande) består af Mauritius, Seychellerne, Zimbabwe, Comorerne og Madagaskar.  

Comorerne og Madagaskar er også underlagt GSP-reglerne også og vil fortsat være dette.

For ØSA-aftalen med EU gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til ØSA-landene (Mauritius, Seychellerne, Zimbabwe, Madagaskar og Comorerne) skal eksportøren udstede en fakturaerklæring til importøren i et af de fem ovennævnte lande. Du finder fakturaerklæringen i ØSA-aftalens bilag IV (side L 93/158). Fakturaerklæringen skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.
 • Ved eksport fra Zimbabwe og Madagaskar til EU skal eksportøren udstede en fakturaerklæring til importøren i EU. Du finder fakturaerklæringen i ØSA-aftalens bilag IV (side L 93/158). Fakturaerklæringen skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.
 • Eksportører i ØSA-landene (Mauritius og Seychellerne) anvender ikke REX-systemet. Eksportørerne skal i stedet have udstedt et EUR.1-certifikat for forsendelser med en værdi over 6.000 euro. For en forsendelse med en værdi under 6.000 euro skal eksportøren udstede en fakturaerklæring på et handelsdokument, fx en faktura. Eksportøren skal anvende en af de sproglige versioner, der fremgår af bilag IV (side L 93/158). Eksportører i ØSA-landene kan vælge at søge om bevilling til godkendt eksportør, så eksportøren kan udstede fakturaerklæringer på forsendelser med en værdi over 6.000 euro ved eksport til EU. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldgodkendelsesnummer, som skal angives på fakturaerklæringen (bilag IV, side L 93/158) ved eksport til EU.

Læs mere om oprindelsesreglerne i EU-ØSA-aftalen samt tilhørende bilag.

Læs mere om eksport fra EU til ØSA-landene.

EU-Ghana-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Ghana gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Ghana skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring til importøren i Ghana. Du finder oprindelseserklæring for EU-Ghana-aftalen i bilag IV, side 119. Oprindelseserklæringen skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres.
 • Eksportører i Ghana anvender ikke REX-systemet. Eksportørerne skal i stedet have udstedt et EUR.1-certifikat for forsendelser med en værdi over 6.000 euro. For en forsendelse med en værdi under 6.000 euro skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring på et handelsdokument, fx en faktura. Eksportøren skal anvende en af de sproglige versioner, der fremgår af bilag IV, side 119. Eksportører i Ghana kan vælge at søge om bevilling til godkendt eksportør, så eksportøren kan udstede oprindelseserklæring på forsendelser med en værdi over 6.000 euro ved eksport til EU. Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldgodkendelsesnummer, som skal angives på oprindelseserklæringen (bilag IV, side 119) ved eksport til EU

EU-Elfenbenskysten-aftalen

For frihandelsaftalen mellem EU og Elfenbenskysten (Côte d'Ivoire) gælder følgende:

 • Ved eksport fra EU til Elfenbenskysten skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring til importøren i Elfenbenskysten. Du finder oprindelseserklæring for EU-Elfenbenskysten-aftalen i bilag IV, side 131. Oprindelseserklæringen skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres.
 • Ved eksport fra Elfenbenskysten skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring til importøren i EU. Du finder oprindelseserklæring for EU-Elfenbenskysten-aftalen i bilag IV, side 131. Oprindelseserklæringen skal udstedes på en faktura eller et andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkeligt detaljeret til, at de kan identificeres.

Hvis du importerer varer til EU, skal du altid verificere gyldigheden af eksportørens REX-nummer i REX-systemet. Det gør du ved at søge på EU REX Number Validation.

Læs mere om registrering af eksportører i REX-systemet på EU-Kommissionens hjemmeside , hvor du også kan finde hjælp og vejledning til REX.