Dato for udgivelse
24 Feb 2020 10:46
Til
Virksomheder registreret for tobaksafgift
Sagsnummer
20-0325349
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Afgiften på tobaksvarer stiger pr. 1. april 2020 og 1. januar 2022. Det skyldes, at Folketinget har vedtaget lov nr. 1588 af 27. december 2019 om ændring af tobaksafgiftsloven og lov om forskellige forbrugsafgifter. Nyhedsbrevet beskriver afgiftsforhøjelserne pr. 1. april 2020 og 1. januar 2022, og de overgangsbestemmelser der bliver indført.


Højere afgifter på tobaksvarer

Folketinget har vedtaget lov nr. 1588 af 27. december 2019, der indeholder forhøjelser af fx afgiften på cigaretter og røgtobak. Stigningerne træder i kraft henholdsvis 1. april 2020 og 1. januar 2022, men overgangsbestemmelserne kan påvirke virksomheders køb af tobaksvarer fra og med 20. november 2019, hvis virksomheden er registreret efter tobaksafgiftsloven. Afgiftsforhøjelserne er gældende for alle tobaksvarer, fx cigaretter, røgtobak, cigarer, cerutter, cigarillos og røgfri tobak.

Afgiftssatser

Cigaretter

De nye afgiftssatser fra henholdsvis den 1. april 2020 til 31. december 2021 og fra den 1. januar 2022 er:

  1. april 2020 til 31. december 2021 Fra 1. januar 2022
Stykafgift pr. stk. 173,79 øre 193,54 øre
Værdiafgift (pct. af detailpris) 1 % 1 %

 

Eksempel

Oversigten viser tobaksafgiften før og efter 1. april 2020 beregnet efter en detailpris på henholdsvis 45 kr. og 58 kr. for en pakke med 20 stk. cigaretter.

  Ny afgift Tidligere afgift
Detailsalgspris for 20 stk. cigaretter, inkl. moms 58 kr. 45 kr.
Stykafgift 34,758 kr. 23,650 kr.
Værdiafgift 0,580 kr. 0,450 kr.
Tobaksafgift i alt 35,338 kr. 24,100 kr.
Moms 11,600 kr. 9,000 kr.
Tobaksafgift og moms i alt 46,938 kr. 33,100 kr.

 

Røgtobak

De nye afgiftssatser fra henholdsvis den 1. april 2020 til 31. december 2021 og fra den 1. januar 2022 er:

  1. april 2020 til 31. december 2021 Fra 1. januar 2022
Groftskåret røgtobak 1.300,90 kr. pr. kg 1.500,90 kr. pr. kg
Fintskåret røgtobak 1.350,90 kr. pr. kg 1.550,90 kr. pr. kg

 

Cigarer, cerutter og cigarillos

De nye afgiftssatser fra henholdsvis den 1. april 2020 til 31. december 2021 og fra den 1. januar 2022 er:

  1. april 2020 til 31. december 2021 Fra 1. januar 2022
Stykafgift pr. stk. 101,01 øre 118,51 øre
Værdiafgift (pct. af detailpris) 10 % 10 %
Minimumsafgift pr. stk., inkl. moms 202,90 øre 227,90 øre

 

Skrå og snus

De nye afgiftssatser fra henholdsvis den 1. april 2020 til 31. december 2021 og fra den 1. januar 2022 er:

  1. april 2020 til 31. december 2021 Fra 1. januar 2022
Kardusskrå og snus 113,00 kr. pr. kg 126,93 kr. pr. kg
Anden røgfri tobak 410,76 kr. pr. kg 461,37 kr. pr. kg

 

"Udlevering til forbrug"

De nye afgiftssatser på cigaretter og røgtobak gælder for varer, der fra og med 1. april 2020 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Varer med "gamle" stempelmærker, og som er solgt og udleveret til forbrug før 1. april 2020, er dermed ikke omfattet af afgiftsforhøjelserne. I overgangsreglerne er der et loft over, hvor mange "gamle" stempelmærker virksomheder kan købe (læs mere nedenfor).

Udtrykket "udlevering til forbrug" kan her sidestilles med "overgået til forbrug", og er det tidspunkt, hvor varen forlader afgiftssuspensionsordningen.

Hvis en autoriseret oplagshaver flytter cigaretter og røgtobak fra sit eget ubeskattede lager til sit eget beskattede lager, så har varerne reelt ikke forladt afgiftssuspensionen. Hvis cigaretterne sælges til en grossist (der ikke er oplagshaver) den 1. april 2020 eller senere, skal salget derfor være til afgiftssatsen, som er gældende fra og med den 1. april 2020.

Hvis den autoriserede oplagshaver har solgt cigaretterne til en grossist, og cigaretterne er fjernet fra det ubeskattede lager for at blive oplagt uden for afgiftssuspensionsområdet inden den 1. april 2020, vil cigaretterne være overgået til forbrug efter den "gamle" afgiftssats, som er gældende før den 1. april 2020.

Stempelmærker

Der fremstilles nye stempelmærker, som skal benyttes ved beskatning af cigaretter og røgtobak efter de nye afgiftssatser.

Bestillingsblanket 29.022 vedrørende stempelmærker med de nye afgiftssatser ligger på skat.dk/blanketter. I blanketten vælges, om der bestilles stempelmærker med afgiftssats før eller efter 1. april 2020. Efter den 1. april 2020 er det ikke længere muligt at bestille mærker med den "gamle" sats.

Loft over køb af stempelmærker med "gammel" afgift

Hvis en virksomhed, der er registreret efter tobaksafgiftsloven, i perioden fra og med den 20. november 2019 til og med den 31. marts 2020, køber stempelmærker til mere end 5 pct. flere styk cigaretter eller 5 pct. flere kg røgtobak, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 133 dage, anses det overskydende køb for foretaget den 1. april 2020 og vil blive efterreguleret i henhold til satserne pr. 1. april 2020.

I afgørelsen af hvor mange styk cigaretter eller kg røgtobak en virksomhed normalt ville købe stempelmærker i en periode på 133 dage, tages udgangspunkt i, hvor mange styk cigaretter eller kg røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag i en given periode. Gennemsnittet ganges herefter med 133.

Den givne periode afhænger af tidspunktet for virksomhedens registrering og fremgår af dette skema:

Tidspunkt for registrering efter tobaksafgiftsloven Periode som gennemsnittet beregnes ud fra
Registrering inden 1. januar 2020 Fra og med 1. januar 2019 til og med 30. juni 2019
Registrering pr. 1. januar 2019 til og med 31. marts 2019 Fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019
Registrering pr. 1. april 2019 til og med 30. september 2019 Fra og med 1. oktober 2019 til og med 1. november 2019
Registrering pr. 1. oktober 2019 eller senere Intet loft for køb af stempelmærker

 

Virksomheder, der er koncernforbundne, betragtes som en enkelt virksomhed.   

Der er også loft over, hvor mange stempelmærker registrerede virksomheder kan købe til afgiftssatsen fra den 1. april 2020, inden afgiftsstigningen der træder i kraft 1. januar 2022.

Der er lignende regler for loft af cigarers, cerutters og cigarilloses overgang til forbrug.

Forskel på cigaretter og røgtobak ved fastsættelse af loft

Loftet over virksomhedens køb af stempelmærker med "gammel" afgift til henholdsvis cigaretter og røgtobak opgøres hver for sig. Det vil sige, at hvis et gennemsnit svarer til, at en virksomhed har købt stempelmærker til 100.000 cigaretter og 50 kg røgtobak, kan virksomheden efter den 20. november 2019 købe stempelmærker med "gammel" afgift til 105.000 cigaretter og 52,5 kg røgtobak.

Det er ikke muligt at flytte værdien af stempelmærkerne fra cigaretter til røgtobak eller omvendt.

Godtgørelse af tobaksafgift på stempelmærker

En registreret virksomheds beholdning den 1. april 2020 af ikke anvendte stempelmærker til cigaretter og røgtobak kan tilbageleveres mod godtgørelse af punktafgiften.

Virksomheden anmoder om godtgørelse af afgiften på stempelmærker ved at benytte blanket nr. 29.097, som kan findes under skat.dk/blanketter. Følg blankettens vejledning.

Love og regler

Læs mere om de højere afgiftssatser på tobaksvarer i lov nr. 1588 af 27. december 2019. I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.

Har I spørgsmål?

I kan ringe til os på 72 22 28 10, hvis I har spørgsmål.