Blanketnr.
29.101
Formål med blanketten

Blanketten anvendes, hvis du lejlighedsvist køber eller modtager øl, vin, spiritus, chokolade- og sukkervarer, og emballage fra andre EU-lande og fra lande udenfor EU, der skal betales punktafgift af.

Læs mere om lejlighedsvist køb eller modtagelse af andre punktafgiftspligtige varer på skat.dk/punktafgifter.

Vær opmærksom på, at der findes en blanket til private (har ikke cvr-nummer), og en blanket til erhvervsdrivende, som har et cvr-nummer, men ikke er registreret for punktafgiften på varerne.

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver eller varemodtager for den pågældende punktafgift, skal angive deres afgifter i skat.dk/tastselverhverv i menuen Punktafgifter. 

I blanketten oplyses hvilke varer, der er købt, og hvem leverandøren er. Du vedhæfter dokumentation for købet (faktura, ordrebekræftelse eller lign). Herefter modtages en opkrævning i Digital Post omkring betaling af punktafgiften.

Digital løsning

Erhvervsdrivende - klik her

Private - klik her 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen