Dato for udgivelse
05 Mar 2020 09:56
Til
Importører mv.
Sagsnummer
19-0742875
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelige opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/353 offentliggjort i EU-tidende L 65 af 4. marts 2020 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af hjul af stål (Taric-kode 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 og 8716 90 90 97) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2020/353.

Forordningen træder i kraft den 5. marts 2020.