Investorfradrag

Her kan du se de oplysninger, Skattestyrelsen har modtaget fra målselskaber og investorfradragsfonde.

For at du kan få fradrag, skal selskabet have indberettet til Skattestyrelsen. Fradraget er desuden betinget af, at du eller dine nærtstående ikke har ejet aktier i selskabet de seneste 3 år.

 

Cvr-nr/se-nr: Cvr-/se-nummeret på det selskab der har udloddet.

Selskab: Navnet på det selskab der har udloddet.

Handelsdato: Handelsdato (retserhvervelsesdatoen/notadatoen) for transaktionen

Antal aktier: (Stk. antal)

Nominel værdi: Aktiekursen

Omkostninger: Omkostninger forbundet med handlen.

Anskaffelsessum ekskl. omkostninger: Kursværdien

Nettoafregning: Nettoafregningsbeløb (kursværdi/afståelsessummen minus omkostninger).

R.dato: Dato for, hvornår oplysningerne er registreret hos os.

Fik du svar på dine spørgsmål?