Dato for udgivelse
17 Mar 2020 09:08
Til
Eksportører af køretøjer
Sagsnummer
20-0448830
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Selvanmeldere, som er forhindret i at få udført køretøjer inden den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen som følge af COVID-19, skal tage kontakt til Motorstyrelsen for at få taget køretøjerne af månedsangivelsen.

Ansøgere, som har anmodet Motorstyrelsen om at værdifastsætte køretøjer med henblik på eksport, skal sikre, at køretøjet udføres senest 3 måneder efter anmodningstidspunktet. Såfremt det ikke er muligt at udføre køretøjet indenfor 3 måneder, skal der anmodes om værdifastsættelse på ny.


Retningslinjer for manglende udførsel af køretøjer, som er anmeldt til eksport

Retningslinjer for selvanmeldere

Det fremgår af registreringsafgiftsloven, at afgiften af et køretøj godtgøres til køretøjets ejer, når køretøjet er udført af landet. 

Når en selvanmelder anmelder et køretøj til eksport på månedsangivelsen, skal køretøjet udføres senest den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen. Selvanmelderen skal sikre, at køretøjer, der er anmeldt til eksport, er udført, inden månedsangivelsen godkendes. 

Såfremt et køretøj ikke er udført af landet, inden månedsangivelsen godkendes, er selvanmelder ikke berettiget til at modtage eksportgodtgørelse for køretøjet.

Såfremt selvanmeldere oplever udfordringer med at få udført køretøjerne inden den 15. i den efterfølgende måned, som følge af foranstaltninger der er opsat pga. COVID-19, er det derfor vigtigt, at selvanmelder tager kontakt til Motorstyrelsen, jævnfør nedenstående retningslinjer, for at få taget køretøjet af månedsangivelsen.

Når et køretøj er anmeldt til eksport på månedsangivelsen, kan selvanmelder ikke fjerne køretøjet fra månedsangivelsen og skal derfor kontakte Motorstyrelsen. 

Selvanmelder skal kontakte Motorstyrelsen dagen før månedsangivelsen godkendes (senest den 14. i måneden efter perioden for månedsangivelse). Såfremt den 14. falder på en lørdag, skal månedsangivelsen ikke godkendes, før selvanmelder har modtaget en kvittering fra Motorstyrelsen den første hverdag, efter månedsangivelsen skulle være godkendt. 

Motorstyrelsen skal kontaktes skriftligt på følgende mail: 

Motorekspedition@motorst.dk

Emnefeltet bedes udfyldt "Månedsangivelse"

Så snart køretøjet er fjernet fra månedsangivelsen, sender Motorstyrelsen en kvittering herom til selvanmelder, hvorefter selvanmelder kan godkende månedsangivelsen. 

Undtagelsesvis kan selvanmelder tage kontakt til Motorstyrelsen den 15., hvor månedsangivelsen skal godkendes, via ovenstående mailadresse. Månedsangivelsen skal ikke godkendes, før selvanmelder har modtaget en kvittering fra Motorstyrelsen, hvoraf det fremgår, at køretøjet er fjernet fra månedsangivelsen. Dette gælder også, hvis selvanmelder først modtager en kvittering fra Motorstyrelsen den første hverdag, efter månedsangivelsen skulle være godkendt.    

Køretøjet skal på ny anmeldes til eksport på månedsangivelsen, når det er muligt at sikre, at køretøjet udføres inden den 15. i den efterfølgende måned. Det er vigtigt at være opmærksom på, at toldsynet ikke må være ældre end 4 uger på anmodningstidspunktet.

 

Retningslinjer for ansøgere, som har anmodet Motorstyrelsen om at værdifastsætte køretøjer til eksport

Når Motorstyrelsen anmodes om at værdifastsætte et køretøj til eksport, skal ansøger efterfølgende indsende dokumentation for køretøjets udførsel. Køretøjet skal udføres senest 3 måneder efter anmodning om værdifastsættelse.

Såfremt det pga. COVID-19 ikke er muligt at udføre køretøjet senest 3 måneder efter anmodning, skal ansøger give besked til Motorstyrelsen om, at den indsendte ansøgning tilbagekaldes.

Motorstyrelsen skal have besked på:

Motorekspedition@motorst.dk

Emnefeltet bedes udfyldt "Tilbagekaldelse af anmodning om eksportgodtgørelse".

Ansøger skal herefter på ny anmode Motorstyrelsen om værdifastsættelse med henblik på eksport.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at toldsynet ikke må være ældre end 4 uger på anmodningstidspunktet.

Motorstyrelsen er i gang med at undersøge muligheden for at annullere gebyr nummer to for anmodning om eksport, såfremt årsagen til, at køretøjet ikke er udført indenfor de fastsatte frister, er begrundet i begrænsninger som følge af COVID-19. Motorstyrelsen vil informere herom, så snart problemstillingen er afdækket.

 

Motorstyrelsen er opmærksom på, at eksportbranchen er berørt af situationen i Danmark lige pt., og er i gang med at undersøge, hvilke konsekvenser de igangsatte indgreb pga. COVID-19 får for branchen. Motorstyrelsen vil holde branchen orienteret på Motorstyrelsens hjemmeside Motorst.dk. Såfremt I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os.