Dato for udgivelse
26 Mar 2020 12:50
Til
Virksomheder der er registreret for råstofafgift
Sagsnummer
20-0490865
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2020 stiger afgiften på råstoffer.


Den 1. april 2020 stiger afgiften på råstoffer fra 5,00 kr. til 5,27 kr. pr. m3 af råstoffet. Afgiftspligten omfatter råstoffer, der erhvervsmæssigt indvindes eller importeres.

 

Afgiften på råstoffer stiger igen i 2023

Den 1. januar 2023 stiger råstofafgiften igen fra 5,27 kr. til 5,56 kr. pr. m3 af råstoffet.

Indberet, som I plejer I skal indberette råstofafgiften, som I plejer.

Love og regler

Reglerne om, at råstofafgiften sættes op, står i lov nr. 168 af 29/02/2020 om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love.