Indhold

Dette afsnit indeholder

  • Indledning (dette afsnit)
  • Hvilke oplysninger skal indberettes om den enkelte indberetningspligtige grænseoverskridende ordning? (A.B.1.2.9.8.1)
  • Regler om opbevaring af grundlaget for en beslutning om indberetningspligt (A.B.1.2.9.8.2)
  • Udveksling af oplysninger mellem EU-medlemslandene (A.B.1.2.9.8.3)

Indledning

På et formelt overordnet plan er formålet med SIL § 46 a og BEK nr. 1634 af 27/12/2019, der er udstedt med hjemmel heri, at sikre, at Skatteforvaltningen kommer i besiddelse af de oplysninger, der er nødvendige for, at Danmark kan opfylde sine forpligtelser efter DAC6 til at udveksle oplysninger med de øvrige EU-lande.

I de foregående afsnit af denne vejledning er der redegjort for, hvilke ordninger der skal indberettes, af hvem der skal indberettes, samt hvornår og under hvilke omstændigheder der skal indberettes til Skatteforvaltningen i Danmark. Dette afsnit omhandler i forlængelse heraf:

  • Hvilke oplysninger der konkret skal indberettes om den enkelte grænseoverskridende ordning, der er identificeret som indberetningspligtig.
  • Regler om opbevaring af grundlaget for en beslutning om indberetningspligt.
  • Hvordan udveksling af oplysninger mellem EU-medlemslandene foregår.

Oplysninger om den praktiske fremgangsmåde, der skal følges ved indberetningen, kan findes i Skattestyrelsens indberetningsvejledning. I det følgende refereres der til denne som "indberetningsvejledningen".