Indhold

Dette afsnit indeholder

  • Regler om registreringspligt
  • Praktisk fremgangsmåde

Regler om registreringspligt

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 29 indeholder regler om registreringspligt for mellemmænd og relevante skatteydere, der er indberetningspligtige efter bekendtgørelsen. Registreringspligt er knyttet til faktisk indtrådt indberetningspligt. Der er således hverken forpligtelse eller mulighed for at registrere sig på baggrund af en forventning om, at indberetningspligt vil kunne indtræde på grund af en fremtidig begivenhed.  

Reglerne svarer til de tilsvarende regler for registrering vedrørende andre indberetningsforpligtelser i henhold til SIL. Se bekendtgørelse om skatteindberetning, BEK nr. 888 af 15/06/2020 § 1. Der er alene tilføjet en bestemmelse om, at fysiske personer, som hverken er registreret med et cvr-nummer eller et SE-nummer, ikke skal registreres i noget af disse registre, men i stedet skal anmelde indberetningspligten til Skatteforvaltningen, hver gang indberetningspligt opstår. Se BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 29, stk. 8.

Fristen for registrering er som hovedregel 8 dage fra indberetningspligtens indtræden, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 29, stk. 1 Ved BEK nr. 1049 af 29/6/2020 § 1, nr. 5, er dog indført den særregel, at hvor registreringspligten er indtrådt i perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, ►var sidste frist for rettidig◄ registrering den 8. januar 2021. Bemærk, at fristen den 8. januar 2021 også gælder, hvor indberetningspligt er indtrådt vedrørende en ordning, hvor første skridt er blevet gennemført i perioden fra og med den 25. juni 2018 til og med den 30. juni 2020, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 32, stk. 2, idet indberetningspligt vedrørende sådanne ordninger anses for indtrådt ved bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. juli 2020.