Dato for udgivelse
02 Apr 2020 11:06
Til
Importører mv.
Sagsnummer
07-066115
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/39 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater (persulfater) med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/477 offentliggjort i EU-tidende L 100 af 1. april 2020 ændret Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/39 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater (persulfater)(toldtariffens pos. 2833 40 00 00 og 2842 90 80 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2020/477.

Forordningen træder i kraft den 2. april 2020.