Baggrund

Formål: Denne vejledning har til formål at give en overordnet introduktion til oprettelse af brugere, der skal tilgå Dataudvekslingsplatformen (DUPLA).

Brugeroprettelsen sker for to typer af brugere:

  • Medarbejderbrugere: Medarbejdere hos DUPLA's dataaftagere, der skal tilgå DUPLA´s aftalemodul.
  • Systembrugere: Aftagersystemer, der skal modtage data fra DUPLA. I mange tilfælde har en systemleverandør ansvaret for aftagersystemet på vegne af dataaftageren.

Målgruppe: Målgruppen for denne guide er medarbejdere ansat hos DUPLA's dataaftagere, samt medarbejdere hos dataaftagerens systemleverandør.

OBS: Trin 2-6 i denne vejledning skal udføres i såvel TFE (testmiljøet) som Prod (produktionsmiljøet) hvis man ønsker at teste systemet inden produktion. Vær også opmærksom på at i alle trin I TFE skal der anvendes testcertifikater.

(Bemærk at DUPLA stadig, IT-systemmæssigt, benævnes GUL, hvorfor nedenstående vejledning benytter GUL betegnelsen.)