Dato for udgivelse
14 Apr 2020 13:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-1101631
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/205 offentliggjort i EU Tidende L 109 af 7. april 2020 indført visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.

Der pålægges tillægstold, som nævnt i artikel 1, stk. 2, litra a fra 8. maj 2020.

For så vidt angår tillægstolden henvises til teksten i (EU) 2020/502

Forordningen er trådt i kraft 7. april 2020