Form no.
02.037A_ES/EN
About this form

Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder               

Personas reservadas y empresas individuales

Dansk
Blanket 02.037A bruges til at bekræfte en persons bopæls- og skatteforhold enten i Danmark eller i udlandet, når Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Bemærk, at:

•    Hvis der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal blanket 02.037 bruges.

•    En liste over lande, der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan findes her.

•    Både Skattestyrelsen og udenlandske skattemyndigheder kan bruge blanketten.

Vi bruger blanketten til at bekræfte, at vi anser personen for at være fuldt skattepligtig til Danmark efter de danske skatteregler for personer, der er bosiddende i Danmark. Det gør vi i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Personen bliver dermed globalindkomstbeskattet i Danmark af hele sin indkomst.

Hvis du også er fuldt skattepligtig til et andet land og bliver globalindkomstbeskattet der, kan du ansøge om at få skattemæssigt hjemsted i dette land. Dette afgør vi efter artikel 4, stk. 2, i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Du ansøger ved at skrive til os via skat.dk/tastselv. Log på, og vælg ’kontakt’ i højre hjørne.

Español 
El formulario 02.037A deberá utilizarse para confirmar la residencia a efectos fiscales para particulares dentro o fuera de Dinamarca en el caso de que Dinamarca haya celebrado un Convenio de doble imposición con el correspondiente país. Tenga en cuenta que:
•    Si NO hay acuerdo de doble imposición, deberá utilizarse el formulario 02.037

•    La lista de países con los que hay acuerdo de doble imposición puede encontrarse aquí.

•    Tanto la Agencia Tributaria de Dinamarca como las autoridades fiscales extranjeras podrán usar el formulario.

Usamos el formulario para confirmar que consideramos que la persona está plenamente sujeta a impuestos en Dinamarca en virtud de la legislación danesa en materia fiscal para personas residentes en Dinamarca. Se hace así con arreglo al artículo 4(1) del actual convenio de doble imposición. La persona queda de este modo sujeta al impuesto de la renta en Dinamarca sobre toda su renta mundial. 

Si usted también está plenamente sujeto a impuestos en otro país y tributa allí sobre su renta mundial, puede solicitar la residencia a efectos fiscales en ese país. Así se ha determinado con arreglo al artículo 4(2) del actual convenio de doble imposición. Puede solicitarlo escribiéndonos a través de www.skat.dk/contact. Inicie sesión y escoja Individuals à Non-Danish income matters. 

PDF version

Vejledning / Instrucciones / Instruction

Hent blanket / Descargar el formulario/ download form 02.037A ES/EN

OBS! Forbeholdt personer og enkeltmandsvirksomheder 

Personas reservadas y empresas individuales 

•    Husk at læse ovennævnte tekst og blanketten grundigt igennem.
•    Blanketter, der ikke er udfyldt korrekt, vil blive returneret uden stempel og underskrift. Vi vil forklare, hvad problemstillingen er, så du kan udfylde blanketten korrekt.

•    Lea detenidamente tanto el formulario como el texto anterior.
•    Los formularios que no estén debidamente completados se devolverán sin sello ni firma. Le indicaremos cuál es el problema para que pueda cumplimentar correctamente el formulario. 

Forventet behandlingstid: 60 dage 

Respuesta prevista en: 60 días 

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

NOTA! Guarde el formulario en su ordenador antes de proceder a rellenarlo. De lo contrario, habrá riesgo de que sus datos no se guarden.

Agency
Danish Tax Agency