Dato for udgivelse
27 Apr 2020 12:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Mar 2020 12:00
SKM-nummer
SKM2020.175.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0027222
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, demobiler, kilometerstande, demonstrationsperioder, beregning, afgiftspligtig værdi, salgspris, bruger
Resumé

SKAT havde truffet afgørelse om betaling af yderligere registreringsafgift for 11 biler, idet forhandleren ikke havde dokumenteret, at bilerne havde været anvendt som demobiler. Landsskatteretten udtalte, at det afgørende var, om forhandleren på registreringstidspunkterne havde været bruger af bilerne og anvendte dem som demobiler, således at prisen ved forhandlerens hjemtagelse af bilerne kunne lægges til grund som den afgiftspligtige værdi. Efter konkrete vurderinger, herunder hvor længe forhandleren havde været registreret som bruger af bilerne og bilernes kilometerstand ved salg til den endelige forbruger, fandt Landsskatteretten, at forhandleren for to af bilernes vedkommende havde dokumenteret, at disse havde været anvendt som demobiler, mens det ikke var tilfældet for ni af bilerne. Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse i overensstemmelse hermed.

Reference(r)

Dagældende registreringsafgiftslovs § 8, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 615 af 07. juni 2012), § 9, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.5.1

-

SKAT har den 12. juni 2012 truffet afgørelse om betaling af yderligere registreringsafgift for 11 køretøjer på selskabets månedsangivelse for perioden 1. marts 2012 til 31. maj 2012, idet SKAT ikke anser de 11 biler for at have været anvendt som demobiler i selskabet forud for salg til den endelige forbruger. SKAT har som konsekvens heraf forhøjet selskabets registreringsafgift med 203.099 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for ni af bilerne og ændrer SKATs afgørelse for to af bilerne.

Faktiske oplysninger

Sagen omhandler i alt 11 biler, der i perioden 1. marts 2012 til 31. maj 2012 er afgiftsberigtiget til brug som demobiler i selskabet. SKAT anser bilerne som værende nye på det tidspunkt, hvorpå bilerne blev videresolgt, og derfor skulle bilerne have været afgiftsberigtiget efter den faktiske salgspris ved dette salg.

Selskabet H1 A/S fusionerede i 2016 med selskabet H2 A/S. Selskabet drives i dag under navnet H2 A/S. På tidspunktet for SKATs afgørelse, den 11. juni 2015 drev selskabet autoværksted og autohandel med nye Hyundai biler i by Y1 og by Y2. I den omhandlede periode var selskabet ejet af A, der ejede 25 % af aktierne i selskabet, og B, der ejede de resterende 75 % af aktierne i selskabet. Selskabets repræsentant har oplyst, at B fungerede som "sleepingpartner" i selskabet, idet A stod for den daglige drift af selskabet. I dag ejer B samtlige aktier i selskabet, og han er tillige ansvarlig for den daglige drift i selskabet.

I perioden 1. marts 2012 til 31. maj 2012 indregistrerede selskabet tre personbiler i eget navn samt var registreret bruger af 8 personbiler, der var indregistreret til H3 A/S. Selskabet udtog alle 11 biler som demobiler til brug i selskabet.

De faktiske forhold vedrørende de 11 biler beskrives herunder.

Bil nr. 1, Hyundai i30 1,6 CRDi 110 Comfort, med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til selskabet den 16. marts 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 180.588 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 220.890 kr. Der blev indgået endelig aftale om salg til forbrugeren ved underskrevet salgsslutseddel den 20. marts 2012. Herefter blev bilen omregistreret til forbrugeren den 29. marts 2012. Ifølge slutsedlen skulle bilen leveres den 28. marts 2012, og på slutsedlen blev kørte antal kilometer anført til 21 km. På værkstedsfaktura dateret den 30. marts 2012 blev kilometerstanden angivet til 0 km. Der foreligger endnu en værkstedsfaktura dateret den 31. marts 2012, hvorpå kilometerstanden blev angivet til 9.573 km. På enhedsfaktura dateret den 10. april 2012 blev kilometerstanden angivet til 0 km.

Bil nr. 2, Hyundai i30 1,6 CRDi 110 Comfort med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til selskabet den 16. marts 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 180.588 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 182.240 kr. Der foreligger en udateret salgsslutseddel, som blev underskrevet af sælger. Leveringsdatoen blev angivet til den 13. juli 2012, og bilen blev omregistreret til forbrugeren den 10. juli 2012.

På selskabets egen værkstedsfaktura dateret d. 23. juli 2012 blev kilometerstanden angivet til 0 km. På enhedsfaktura dateret d. 24. juli 2012 blev kilometerstanden angivet til 0 km. På selskabets egen værkstedsfaktura, dateret d. 30. september 2012, blev kilometerstanden angivet til 0 km.

På selskabets enhedskort vedr. bilen, dateret den 30. juni 2012, blev anført: "Klargøring - demo".

Ad bil nr. 3, Hyundai i30 1,6D CRDi 110 Style med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til selskabet den 28. marts 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 203.736 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 203.211 kr. Der blev indgået endelig aftale om salg til forbrugeren ved underskrevet salgsslutseddel den 20. marts 2012. Bilen blev omregistreret til forbrugeren den 2. april 2012. På slutsedlen blev kilometerstanden angivet til 2100 km. På selskabets egen værkstedsfaktura, dateret den 30. april 2012, blev kilometerstanden angivet til 0 km. På enhedsfaktura, dateret den 3. april 2012, blev kilometerstanden angivet til 0 km. Ifølge værkstedsfakturaen og slutsedlen skulle bilen leveres den 29. marts 2012.

Ad bil nr. 4, Hyundai i40 1,7 CRDi 115 ISG Comfort med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger den 29. marts 2012. Selskabets udtagningspris var 236.610 kr. På prisaftaleskema er bilens pris til forbrugeren eksklusiv ekstraudstyr angivet til 304.995 kr. Der blev indgået endelig aftale om salg ved underskrevet salgsslutseddel den 1. april 2012. Bilen omregistreres til forbrugeren den 18. april 2012. På slutsedlen blev kilometerstanden angivet til 2300 km. Det fremgår af slutsedlen, at bilen skulle leveres den 18. april 2012. På enhedsfaktura, dateret d. 18. april 2012 blev kilometerstanden angivet til 0 kilometer.

Ad bil nr. 5, Hyundai i30 1,6 CRDi 110 Style med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger den 18. april 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 203.736 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr var 256.110 kr.

Der blev indgået endelig aftale om salg ved underskrevet salgsslutseddel den 10. april 2012. Der blev således indgået endelig aftale om salg forud for, at bilen blev indregistreret til selskabet. Bilen blev omregistreret til forbrugeren den 21. juni 2012. På slutsedlen blev kilometerstanden angivet til 0 km. På selskabets egen værkstedsfaktura fremgår det, at bilen skulle leveres den 20. april. Kilometerstanden blev angivet til 0 km. Fakturaen blev underskrevet af både sælger og køber. Der foreligger en anmeldelse til ejerskifte, som køberen af bilen har underskrevet den 10. april 2012. Der foreligger flådeejererklæring vedrørende bilen, hvori selskabet erklærede på tro og love, at bilen var til brug i firmaets tjeneste.

Ad bil nr. 6, Hyundai i30 1,6F CRDi 110 Style N med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger den 18. april 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 237.386 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 256.490 kr.

Der blev indgået endelig aftale om salg ved underskrevet salgsslutseddel den 23. marts 2012. Der blev således indgået endelig aftale om salg forud for, at bilen blev indregistreret til selskabet. Bilen blev omregistreret til forbrugeren den 16. maj 2012. På slutsedlen blev kilometerstanden angivet til 0 km. Af slutsedlen fremgår det, at levering skulle ske efter aftale. Der foreligger flådeejererklæring vedrørende bilen, hvori selskabet erklærede på tro og love, at bilen er til brug i firmaets tjeneste. 

Ad bil nr. 7, Hyundai i30 1,6F CRDi 110 Style m navigation med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger den 25. maj 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 237.386 kr. Selskabet videresolgte bilen til en anden forhandler. Nettosalgsprisen til forhandleren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 240.110 kr. Der foreligger ingen salgsslutseddel. På enhedsfaktura dateret d. 1. juni 2012 fremgår, at den forhandler, som bilen blev solgt til, videresolgte bilen til en forbruger med omregistrering den 26. juni 2012. På enhedsfakturaen oplyses, at bilen ved salget til forhandleren havde kørt 0 km.

Ad bil nr. 8, Hyundai i40 stc 1,7 CRDi 136 hk ISG Style med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger den 31. maj 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 305.200 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 319.940 kr.

Bilen blev omregistreret til forbrugeren den 4. juli 2012. Der foreligger en udateret slutseddel uden underskrift. Det fremgår af slutsedlen, at bilen skulle leveres den 1. juni 2012. Der foreligger enhedsfaktura dateret den 4. juli 2012, som blev underskrevet af både køber og sælger. På værkstedsfaktura, dateret den 30. juni 2012, fremgår det, at bilen skulle leveres den 25. maj.  Der foreligger flådeejererklæring vedrørende bilen, hvori selskabet erklærede på tro og love, at bilen er til brug i firmaets tjeneste.

På faktura til selskabet/H3 A/S fra importøren, dateret den 30. maj 2012, fremgår "demobil".

Ad bil nr. 9, Hyundai i40s 1,7 CRDi 136 hk ISG Style med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger den 31. maj 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 292.549 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 302.110 kr.

Bilen blev omregistreret til forbrugeren den 26. juli 2012. På enhedsfaktura dateret d. 1. juni 2012 fremgår det, at bilen blev solgt til en anden forhandler, som herefter videresolgte bilen til en forbruger med omregistrering d. 26. juni 2012. På enhedsfakturaen oplyses, at bilen ved salget til forhandleren havde kørt 0 km.

Ad bil nr. 10, Hyundai i30 1,6 CRDi 110 Style med registreringsnummer […]
Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger den 25. maj 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 214.234 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 256.490 kr.

Bilen blev omregistreret til forbrugeren den 3. juli 2012. Der blev indgået endelig aftale om salg til forbrugeren ved underskrevet salgsslutseddel den 8. maj 2012. Der foreligger enhedsfaktura, dateret den 1. juni 2012, underskrevet af både køber og sælger. På slutsedlen blev kilometerstanden angivet til 0 km. På slutsedlen fremgår det, at levering skulle ske efter aftale. Der foreligger flådeejererklæring vedrørende bilen, hvori selskabet erklærede på tro og love, at bilen var til brug i firmaets tjeneste.

Ad bil nr. 11, Hyundai i30 1,6 CRDi 110 Style med registreringsnummer […]

Bilen blev afgiftsberigtiget og indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger den 4. april 2012. Selskabet udtog bilen til en pris på 214.234 kr. Nettosalgsprisen til forbrugeren, der inkluderede registreringsafgift men ikke leveringsomkostninger og eftermonteret ekstraudstyr, var 217.084 kr.

Der foreligger en anmeldelse til omregistrering af bilen til forbrugeren dateret den 19. april 2012.

Der foreligger en udateret salgsslutseddel uden underskrift, hvoraf det fremgår, at bilen skulle leveres den 22. april 2012. På slutsedlen er kilometerstanden anført til 322 km. Der foreligger en enhedsfaktura dateret den 24. april 2012, hvoraf det fremgår, at bilen havde kørt 0 km. På værkstedsfaktura dateret den 30. juni 2012 fremgår en kilometerstand på 2894 km.

SKATs afgørelse

SKAT har anset de 11 biler for nye og ikke demobiler og har som konsekvens heraf forhøjet selskabets registreringsafgift med 203.099 kr. for perioden 1. marts - 31. maj 2012.

SKAT har som begrundelse herfor anført følgende(uddrag):

"[…]

1.4.    SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT vil først komme med bemærkninger til advokatens overordnede indsigelser/bemærkninger, hvorefter vil kommentere de bilspecifikke indsigelser.

Overordnede indsigelser/bemærkninger

SKAT afviser, at der blot er tale om et tilbud/forhandlingsoplæg om salg af ny bil, og at det ikke muligt at identificere de enkelte biler i de fremlagte dokumenter.

De omhandlede biler kan klart identificeres i det fremlagte dokumenter, blandt anden ved hjælp af stelnummer, og de pågældende dokumenter har efter SKATs opfattelse klart dannet grundlag for indgåelse af de pågældende handler - hvorfor skulle de ellers være udfærdiget?

Det er i øvrigt interessant, at der tales om tilbud på salg af en ny bil. Det er netop SKATs opfattelse, at der reelt er tale om salg af en ny bil i de 11 tilfælde i sagen. Det finder støtte i de fremlagte dokumenter.

Med hensyn til indsigelsen om under hvilke omstændigheder, der påføres oplysninger om bilernes kørte antal kilometer i "sygejournalen", er det SKATs opfattelse, at det afgørende er, at oplysningerne er anført - uanset i hvilket dokument. Er de anført, så er de udtryk for det antal kilometer, som bilen har kørt på det tidspunkt, hvor oplysningen påføres dokumentet. Det har formodningen imod sig, at man blot skulle anføre nogle tilfældige kilometer antal.

Med hensyn til indsigelsen om, at selskabet har været den reelle ejer og bruger af samtlige de i sagen omhandlede demo- og udlejningsbiler, henvises til de bilspecifikke indsigelser/bemærkninger.

Bilspecifikke indsigelser/bemærkninger

SKAT anser stadig de 11 biler som værende nye på salgstidspunktet til slutbruger.

Det afgørende for om en bil kan betragtes som en udtaget demobil til eget brug er, om bilen har været ejet af og anvendt i tilstrækkelig grad i de juridiske enheder, som udtager og anvender den, således at den kan betragtes som brugt på det tidspunkt, hvor bilen sælges til slutbruger.

Det mener SKAT fortsat ikke er tilfældet for de 11 biler, og det vil blive begrundet nærmere nedenfor.

De 11 biler skulle derfor have været afgiftsberigtiget til den faktiske salgspris til slutbruger, og ikke til en lavere værdi.

SKATs nærmere begrundelse for de enkelte biler er herefter følgende. Der henvises i øvrigt til beregningsskemaer, som blev fremsendt med forslaget:

Bil nr 1

Vedr. køretøj […], selskabets vognnr. […]. (bilag 1.1-1.14)

Bilen afgiftsberigtiges og indregistreres til H1 A/S den 16.4.2012.

Bilen sælges i flg. slutseddel dateret den 20.3.2012 til en salgspris på 300.459 kr. med en kontant udbetaling på 62.000 kr.  Der er fremlagt 2 slutsedler. Af slutseddel nr. 2, som er udateret, er salgsprisen sat til 241.000 kr. og i denne slutseddel anføres, at der indgår en byttebil til en værdi af 228.000 kr. således at byttesummen bliver 13.000 kr. Kørte kilometer anføres til 21 på begge slutsedler.

På intern faktura dateret den 30.4.2012, og ordredato 23.3.2012 er det oplyst, at bilen har kørt 0 km da kundens købte ekstraudstyr monteres.

I fakturaen af 10.4.2012 oplyses, at bilen har kørt 0 km på salgstidspunktet.

Bilens standardpris er 231.489 kr.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Det må lægges til grund, at bilen på salgstidspunktet kun har kørt 21 km. Bilen anses derfor ikke for at have været anvendt af selskabet i tilstrækkeligt omfang til, at bilen kan anses for brugt, men skal afgiftsberigtiges på grundlag af salgsprisen til bruger, hvor den har kørt 21 km.

Den opnåede salgspris til bruger er anvendt som grundlag for afgiftsberegningen.

Advokatens indsigelse/bemærkning om denne bil er kommenteret ovenfor, og giver ikke SKAT anledning til at ændre opfattelse.

Bil nr 2

Selskabets vognnr. […].(bilag 2.1 -2.13)

Køretøjet afgiftsberigtiges den 16.3.2012 og indregistreres samme dag til H1 A/S

Bilen omregistreres den 10.7.2012 til slutbruger

Bilen sælges i flg. udateret slutseddel til en pris på 199.620 kr.+ lev omkostninger 380 kr. Byttebilens pris er 10.300 kr. Der anføres intet om antal kørte kilometer.(leveringsdato aftalt til 13.7.2012)

Bilens standardpris er 231.489 kr.

Bilen skal i flg. slutsedlen leveres med træk og care pakke. Carepakken faktureres internt den 23.7.20112 med ordredato den 23.7.2012. Der er anført at bilen har kørt 0 km. Træk faktureres internt den 30.9.2012 med ordredato den 10.7.2012. Der er anført at bilen har kørt 0 km.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Bilen anses derfor ikke at have været anvendt af selskabet til demonstrationsbrug eller udlejning, men anses for ny på salgstidspunktet.

Advokatens indsigelse/bemærkning om denne bil er kommenteret ovenfor, og giver ikke SKAT anledning til at ændre opfattelse.

Bil nr 3

Selskabets vognnr. […].(bilag 3.1-3.14)

Køretøjet afgiftsberigtiges den 28.3.2012 og indregistreres til H1 A/S.

Bilen omregistreres til slutbruger den 2.4.2012

Bilen sælges i flg. slutseddel af 20.3.2012. Der anføres at bilen har kørt 2100 km. uanset at bilen først indregistreres den 28.3.2012 og derfor må være fabriksny og ubrugt på handelstidspunktet.(leveringsdato står anført til 29.3.2012). Bilens standardpris er 203.736 kr.

Bilen faktureres den 3.4.2012 til slutbruger.

I flg. slutsedlen skal bilen leveres med måtter, baksensor og P-Watch overflyttes.

På intern faktura dateret den 30.4.2012, og ordredato 22.3.2012 er det oplyst, at bilen er solgt til C til levering den 29.3.2012, samt at bilen har kørt 0 km., på det tidspunkt hvor kundens bestilte udstyr monteres.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

På baggrund af de i fakturaen og værkstedsfakturaen anførte oplysninger om 0 kørte kilometer anses bilen derfor ikke at have været anvendt af selskabet til demonstrationsbrug eller udlejning, men anses for ny på salgstidspunktet. De anførte 2100 km på slutsedlen må være urigtige, idet bilen slet ikke har været indregistreret. på dette tidspunkt. Anførslen af 2100 km på slutsedlen må derfor være en fejl fra sælgerens side.

Advokatens bemærkninger om, at bilen har kørt 2.100 km. på tidspunktet for handlens indgåelse (den 20.3.2012) kan ikke være rigtig, jf. ovenstående og giver derfor ikke SKAT anledning til at ændre opfattelse.

Advokatens indsigelser/bemærkninger for bilerne 4 - 11 er afgivet samlet, og de vil derfor også i et vist omfang blive kommenteret af SKAT samlet. Der er således mellem advokaten og SKAT enighed om, at omstændighederne vedrørende de 8 handler er sammenlignelige.

Det afgørende for om en bil kan betragtes som en udtaget demobil til eget brug er, om bilen har været ejet af og anvendt i tilstrækkelig grad i de juridiske enheder, som udtager og anvender den, således at den kan betragtes som brugt på det tidspunkt, hvor bilen sælges til slutbruger.

SKAT er fortsat af den opfattelse, at de 8 biler ikke har været anvendt som demo- og udlejningsbiler hos hverken H1 A/S eller hos H3 A/S.

Der henvises til de udførlige bemærkninger, der er givet nedenfor ved hver af de 8 biler, og som er de konkrete omstændigheder, der er lagt vægt på i vurderingen af den reelle anvendelse som demo- og udlejningsbil.

Bil nr. 4.

Selskabets nyvognnr. […] brugtvognsnr. […]. (bilag 4.1-4.21)

Bilen faktureres til H3 A/S den 31.3.2012 til 236.610 kr. Registreringsafgift opkræves med 111.092 kr. Der er ingen leveringsomkostninger opkrævet, alene udlæg for nummerplader.

Bilen krediteres den 16.4.2012 med 236.610 kr. I flg. kreditnota har bilen ved tilbagekøbet kørt 0 km.

Køretøjet afgiftsberigtiges og indregistreres den 29.3.2012 til søsterselskabet H3 A/S.

Bilen omregistreres den 18.4.2012 til slutbruger D.

Bilen sælges i flg. slutseddel dateret den 1.4.2012 til en byttepris på 195.000 kr. Der er med håndskrift anført, at byttebilens pris er 75.000 kr. Kilometertællers stand oplyses til 2300 km. Leveringsdato er i flg. slutsedlen den 18.4.2012.

Bilen finansieres af G1. Finansieringsaftalen er udarbejdet den 1.4.2012, og af finansieringsaftalen fremgår, at bilen er solgt som fabriksny, og der er opkrævet 173.198 kr. i registreringsafgift hos D.

Der er udarbejdet 2 prisaftaleskemaer på henholdsvis en I40 og en I30 model.

Skema 1 (I40 som bliver den bil kunden køber) viser en total salgspris på 333.560 kr. inkl. lokalt monteret ekstraudstyr. Byttebilens pris er oplyst til 138.560 kr., og byttesum til 195.000 kr. På prisaftaleskemaet fremgår desuden flere finansieringsforslag med henholdsvis 60 og 84 måneders afdragsperiode og om finansieringsbeløbet skal være på 195.000 kr. eller på 125.000 kr.

Prisen på priskalkulationen svarer til den pris der anføres på finansieringsaftalen og det samlede kreditbeløb bliver 125.000 kr. + låneomkostninger, så restkøbesummen udgør 134.145 kr.

Bilen faktureres den 19.4.2012 til 269.620 kr.+ omregistrering 380 kr., og byttebilens pris oplyses til 75.000 kr. I fakturaen oplyses, at bilen har kørt 0 km på salgstidspunktet.

Kundens købte udstyr med undtagelse af carepakken monteres xx dato (der er anført ordredato .06.2012 på fakturaen). Faktura udskrives 30.6.2012 på kundens bestilte ekstraudstyr. På fakturaen er ligeledes anført, at bilen er solgt til D til levering den 17/4. Fakturaen er bogført på vognkort […] (brugtvognsnummer), uanset at fakturaen er stilet til H3 A/S, og der er ikke opkrævet moms, uanset at det er H3 A/S, som skulle betale for ydelsen. Bogføres alene på vognkortet som intern omkostning.

Bilen har kørt 0 km i flg. værkstedsfakturaen på monteringstidspunktet.

Der er i flg. vognkortet […] på den nye bil, som skulle være solgt til H3 A/S, intern faktura på 9.353 kr.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Ikke en rigtig demo/udlejningsbil. Afgiftsberigtigelsen til søsterselskabet er derfor foretaget for at opnå så lav en afgiftspligtig værdi som muligt, uanset at bilen er solgt til en højere pris til faktisk slutbruger. Km tal i slutseddel anses for ikke at være korrekt, idet bilen sælges allerede dagen efter den er indregistreret til H3 A/S. Bilen har derfor været afgiftsberigtiget til et formål den ikke har været benyttet til og anses derfor for et nyt køretøj på salgstidspunktet til reel slutbruger.

Det fremgår desuden klart af finansieringskontrakten, at bilen er solgt som ny til reel slutbruger. Kontraktens oplysninger er lagt til grundlag for opgørelsen af afgiftskravet.

Køretøj nr. 5.

Selskabets nyvognsnr. […] brugtvognnr […]. (bilag 5.1-5.23)

Bilen faktureres og registreres den 26.4.2012 til H3 A/S Bilen krediteres samme dag. I flg. kreditnota har bilen ved tilbagekøbet kørt 0 km.

Flådeejererklæring, der danner grundlag for rabat hos importøren, udstedes den 13.4.2012.

Bilen sælges i flg. slutseddel dateret den 10.4.2012. Der er ingen oplysninger om pris på slutsedlen, men blot oplysning om at bilen skal leveres med aftageligt træk, alu.-fælge + vinterdæk og care pack. Kilometertællers stand oplyses til 0 km. Leveringsdato er i flg. slutsedlen den 20.4.2012.

Der er udarbejdet prisaftaleskema som viser en total salgspris på 277.865 kr. inkl. lokalt monteret ekstraudstyr. Priserne er fordelt således: Bilens pris 249.995+ metallak 6.495 + lev omk. 3.680 kr. + aft. træk 7.300 kr. + care pakke 3.495 kr. + vinter/alu. 6.900 kr.

Bilen faktureres som fabriksny bil den 23.4.2012 til 277.865 kr. Salgsprisen er specificeret i salgspris på bilen med 93.673 kr. + lev omk. 2000 kr. + metallak care pakke, træk, alufælge + vinterdæk, garanti og lakforsegling til 56.359 kr. + moms 38.007 kr. + registreringsafgift 86.646 kr. + udlæg for nummerplader 1.180 kr. Der udstedes den 26.4.2012 endnu en faktura, hvor bilen nu betegnes som brugt. Prisen er her 277.485 kr. + omregistrering 380 kr. Der anføres at bilen har kørt 0 km.

Bilen omregistreres først den 21.6.2012 til E.

Kundens købte udstyr faktureres internt den 11.6.2012. Ordre dato er .06.2012. På fakturaen er ligeledes anført, at bilen er solgt til E til levering den 20/4. Fakturaen er bogført på vognkort […] (brugtvognsnummer), uanset at fakturaen er stilet til H3 A/S, og der er ikke opkrævet moms, uanset at det er H3 A/S, som faktureres ydelsen. Bogføres alene på vognkortet som intern omkostning.

Bilen har kørt 0 km i flg. værkstedsfakturaen på monteringstidspunktet.

Der er i flg. vognkortet […] på den nye bil, som skulle være solgt til H3 A/S, intern faktura på 5.841 kr. Denne krediteres samtidig med, at der oprettes ny på brugtvognsnummeret.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Ikke en rigtig demo/udlejningsbil. Afgiftsberigtigelsen til søsterselskabet er derfor foretaget for at opnå så lav en afgiftspligtig værdi som muligt, uanset at bilen er solgt til en højere pris til faktisk slutbruger. Bilen har derfor været afgiftsberigtiget til et formål den ikke har været benyttet til og anses derfor for et nyt køretøj på salgstidspunktet til reel slutbruger.

Det fremgår desuden klart af den først udstedte faktura, som er underskrevet af kunden, at bilen er solgt som ny. Afgiftsbeløbet er på fakturaen identisk med det afregnede, og for at få slutprisen til at svare til den aftalte pris, så er værdien af lokalt monteret ekstraudstyr forhøjet i forhold til de aftalte priser på prisaftaleskemaet. Prisaftaleskemaet priser er derfor lagt til grundlag for beregning af afgiften. Kontraktens oplysninger er lagt til grundlag for opgørelsen af afgiftskravet.

Køretøj nr. 6.

Selskabets nyvognsnr. […] brugtvognnr. […]. (bilag 6.1-6.20)

Bilen afgiftsberigtiges og faktureres til H3 A/S den 18.4.2012 til 238.566 kr.

Bilen krediteres den 24.5.2012 og bilen har bilen ved tilbagekøbet kørt 0 km.

Flådeejererklæring udfærdiges (udateret) med henblik på opnåelse af rabat.

Bilen omregistreres den 16.5.2012 til F.

Bilen sælges i flg. slutsedler af 23.3.2012 til en byttepris på 195.000 kr. Byttebilens pris er med håndskrift anført til 95.000 kr. Kilometer tællers stand oplyses til 0 km.

Leveringsdato er anført til "eft. aftale". På prisaftaleskemaet er salgsprisen anført til 306.965 kr. inkl. lokalt monteret ekstraudstyr. Priserne er fordelt således: Bilens pris 249.995 + metallak 6.495 + lev omk. 3.680 kr.+ carepakke 3.495 kr. + aft. træk 7.300 kr. defenderliste 1.500 kr. + sensor for 3.000 kr. + navi/bakkamera 25.000 kr. + 16" alu. til 6.500 kr. Byttebilens pris er sat til 110.465 kr., og byttesum er opgjort til 195.000 kr. Bilen faktureres den 24.5.2012 til 287.620 kr.+ omregistrering 380 kr., og byttebilens pris oplyses til 95.000 kr. I fakturaen oplyses, at bilen har kørt 0 km på salgstidspunktet.

Kundens købte udstyr faktureres internt den 11.6.2012 med ordre dato .06.2012. Faktura er udstedt til H3 A/S, men bogføres som intern omkostning på vognkortet. På fakturaen er ligeledes anført "F" i faktureringsfeltet. Der er ikke opkrævet moms, uanset at det er H3 A/S, som faktureres ydelsen.

Bilen har kørt 0 km i flg. værkstedsfakturaen på monteringstidspunktet. I forbindelse med bogføringen på vognkortet for den brugte bil, sker der en kreditering af næsten tilsvarende beløb på vognkortet for den nye bil.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Ikke en rigtig demo/udlejningsbil. Afgiftsberigtigelsen til søsterselskabet er derfor foretaget for at opnå så lav en afgiftspligtig værdi som muligt, uanset at bilen er solgt til en højere pris til faktisk slutbruger. Bilen har derfor været afgiftsberigtiget til et formål den ikke har været benyttet til og anses derfor for et nyt køretøj på salgstidspunktet til reel slutbruger.

Bilen er iflg. slutsedlen allerede solgt den 23.3.2012 til reel slutbruger F, og indregistreres først den 18.4.2012 til H3 A/S. Indregistreringen til H3 A/S er derfor udelukkende foretaget for at opnå en lavere afgiftspligtig værdi.

Det fremgår desuden klart af slutsedlen, at der er tale om en bil, som ikke tidligere har kørt, idet der er anført 0 km på slutsedlen. Af prisaftaleskemaet fremgår, at der i forbindelse med faktureringen er sket en nedskrivning af værdien på den brugte bil. Der er i forbindelse med opgørelsen af den manglende betalte registreringsafgift anvendt de faktiske priser, som fremgår af aftaleskemaet. 

Køretøj nr. 7. Selskabets nyvognsnr. […] brugtvognnr. […]. (bilag 7.1-7.11)

Bilen faktureres til H3 A/S men kopifaktura mangler.

Der er afregnet registreringsafgift med 108.278 kr. i forbindelse med indregistreringen.

Bilen krediteres den 1.6.2012 med 238.566 kr. I flg. kreditnota har bilen ved tilbagekøbet kørt 0 km.

Køretøjet afgiftsberigtiges den 25.5.2012 til en værdi på 103.287 kr. ekskl. moms (indkøbsprisen).

Bilen indregistreres den 25.5.2012 til søsterselskabet H3 A/S.

Bilen omregistreres den 26.6.2012 til G.

Bilen sælges i flg. mail af 1.6.2012 til G2. I mailen oplyses, at hans kunde er G.

Bilen faktureres den 1.6.2012 til 243.790 kr.+ omregistrering 380 kr. I fakturaen oplyses, at bilen har kørt 0 km på salgstidspunktet.

Der er ingen omkostninger på bilen, idet den er solgt til anden forhandler, som har videresolgt bilen til slutbruger.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Ikke en rigtig demo/udlejningsbil. Afgiftsberigtigelsen til søsterselskabet er derfor foretaget for at opnå så lav en afgiftspligtig værdi som muligt, uanset at bilen er solgt til en højere pris til anden autoforhandler, som formentlig har videresolgt bilen til en højere pris. SKAT har accepteret salgsprisen til den anden forhandler som den afgiftspligtige værdi, idet vi ikke er bekendt med om bilen har været anvendt af den købende forhandler til eget brug inden videresalget. I modsat fald skulle den anden forhandlers værdi være anvendt i forbindelse med afgiftsberigtigelsen til faktisk slutbruger.

Bilen har derfor været afgiftsberigtiget til et formål den ikke har været benyttet til og anses derfor for et nyt køretøj på salgstidspunktet til den anden forhandler.

Bilen er i mail solgt forud for den 1.6.2012 til G2, idet G2 [allerede] på dette tidspunkt kan oplyse navn mm. på hans kunde. Indregistreringen til H3 A/S er derfor udelukkende foretaget for at opnå en lavere afgiftspligtig værdi. Der er derfor også anført, at bilen har kørt 0 km ved salg til anden forhandler, og dermed som ny på salgstidspunktet.

Bil nr. 8

Selskabets nyvognsnr. […] brugtvognnr. […]. (bilag 8.1-8.20)

Bilen faktureres til H3 A/S den 31.5.2012 til 306.380 kr.

Bilen krediteres den 1.6.2012 med 306.380 kr.

Køretøjet afgiftsberigtiges den 31.5.2012 til en værdi på 118.148 kr. ekskl. moms (indkøbsprisen).

Bilen indregistreres den 31.5.2012 til søsterselskabet H3 A/S.

Der udstedes udateret flådeejererklæring.

Bilen omregistreres den 4.7.2012 til H.

Bilen sælges i flg. udateret slutseddel til levering den 1.6.2012 til 339.620 kr. Der indgår en brugt byttebil til 135.000 kr. i handlen. I flg. slutsedlen skal den nye bil leveres med måtter, stænklapper og træk. Der er intet anført om antal kørte km, men der anføres omkring 1. indreg. "2012/ny".

Af prisaftaleskema fremgår, at bytteprisen er aftalt til 205.000 kr., at bilen skal leveres med aftageligt træk, måtter + folie + bakke og at levering skal være fredag kl. 11.00.

Bilen faktureres den 1.6.2012 til 339.620 kr.+ omregistrering 380 kr., og byttebilens pris oplyses til 135.000 kr. I fakturaen oplyses, at bilen har kørt 0 km på salgstidspunktet.

Kundens købte udstyr faktureres den 30.6.2012. (Ordredato er anført som .7.2012).  Faktura udstedes til H3 A/S, men bogføres på vognkortet som intern omkostning. På fakturaen er ligeledes anført, at bilen er solgt til H og at bilen skal leveres fredag den 25/5. Omkostningerne er i første omgang bogført på nyvognsnummeret, men krediteres igen og overflyttes til brugtvognsnummeret. Der er ikke opkrævet moms, uanset at det er H3 A/S, som faktureres ydelsen. Bilen har kørt 0 km i flg. værkstedsfakturaen på monteringstidspunktet.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Ikke en rigtig demo/udlejningsbil. Afgiftsberigtigelsen til søsterselskabet er derfor foretaget for at opnå dels flådeejer rabat hos importøren og så lav en afgiftspligtig værdi som muligt. Bilen er reelt solgt til slutbruger før indregistreringen til H3 A/S den 31.5.2012, idet værkstedet allerede i maj måned kan anføre, at bilen skal leveres den 25.5.2012. Levering sker dog først den 1.6.2012.

Bilen har derfor været afgiftsberigtiget til et formål den ikke har været benyttet til og anses derfor for et nyt køretøj på salgstidspunktet til reel slutbruger H.

Bil nr. 9.

Selskabets nyvognsnr. […] brugtvognnr. […]. (bilag 9.1-9.15)

Bilen faktureres og indregistreres den 31.5.2012 til H3 A/S til 293.729 kr.

Bilen krediteres den 1.6.2012 med 293.729 kr. I flg. kreditnota har bilen ved tilbagekøbet kørt 0 km.

Der er afregnet registreringsafgift med 149.382 kr.

Bilen omregistreres den 26.6.2012 til I.

Bilen er i flg. mail af 1.6.2012 er bilen solgt til G2. I mailen oplyses, at hans kunde er I, og at kundens forsikring er G3.

Bilen faktureres den 1.6.2012 til 306.170 kr.+ omregistrering 380 kr. I fakturaen oplyses, at bilen har kørt 0 km på salgstidspunktet.

Der er ingen omkostninger på bilen, idet den er solgt til anden forhandler, som har videresolgt bilen til slutbruger.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Ikke en rigtig demo/udlejningsbil. Afgiftsberigtigelsen til søsterselskabet er derfor foretaget for at opnå så lav en afgiftspligtig værdi som muligt, uanset at bilen er solgt til en højere pris til anden autoforhandler, som formentlig har videresolgt bilen til en højere pris. SKAT har accepteret salgsprisen til den anden forhandler som den afgiftspligtige værdi, idet vi ikke er bekendt med om bilen har været anvendt af den købende forhandler til eget brug inden videresalget. I modsat fald skulle den anden forhandlers værdi være anvendt i forbindelse med afgiftsberigtigelsen til faktisk slutbruger.

Bilen har derfor været afgiftsberigtiget til et formål den ikke har været benyttet til og anses derfor for et nyt køretøj på salgstidspunktet til den anden forhandler.

Bilen er i mail solgt forud for den 1.6.2012 til G2, idet G2 allerede på dette tidspunkt kan oplyse navn og forsikringsoplysninger på hans kunde. Indregistreringen til H3 er derfor udelukkende foretaget for at opnå en lavere afgiftspligtig værdi. Der er derfor også anført, at bilen har kørt 0 km ved salg til anden forhandler, og dermed som nyt på salgstidspunktet.

Bil nr 10. Selskabets nyvognsnr. […] brugtvognnr. […]. (bilag 10.1-10.22)

Bilen afgiftsberigtiges og faktureres til H3 A/S den 25.5.2012 til 215.414 kr.

Bilen krediteres den 1.6.2012 med 215.414 kr.

Registreringsafgift opkræves med 93.394 kr.

Der udstedes udateret flådeejererklæring.

Bilen omregistreres den 3.7.2012 til H.

Bilen sælges i flg. slutseddel af 8.5.2012 til 225.000 kr. I flg. slutsedlen skal den nye bil leveres med undervognsbehandling, carepakke og folie til håndtag.

Der er anført at bilen har kørt 0 km.

Leveringsdato er anført til "efter aftale".

Af slutseddel nr. 2 fremgår også en byttebil til 20.000 kr., men ellers er slutsedlerne næsten identiske.

Af prisaftaleskema fremgår, at salgsprisen er aftalt til 249.995 kr.+ metallak 6.495 kr., lev omk. 3.680 kr., carepakke 3.495 kr. +dinitrol 3.700 kr. og folie til håndtag 1.000 kr., i alt 268.365 kr.

Bilen faktureres den 1.6.2012 til 244.620 kr.+ omregistrering 380 kr., og byttebilens pris oplyses til 20.000 kr. I fakturaen oplyses, at bilen har kørt 0 km på salgstidspunktet.

Kundens købte udstyr faktureres den 30.6.2012. (Ordredato er anført som .7.2012).  Faktura udstedes til H3, men bogføres på vognkortet som intern omkostning. På fakturaen er ligeledes anført Js navn.

Omkostningerne er i første omgang bogført på nyvognsnummeret, men krediteres igen og overflyttes til brugtvognsnummeret. Der er ikke opkrævet moms, uanset at det er H3 A/S, som faktureres ydelsen.

Bilen har kørt 0 km i flg. værkstedsfakturaen på monteringstidspunktet.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Ikke en rigtig demo/udlejningsbil. Afgiftsberigtigelsen til søsterselskabet er derfor foretaget for at opnå dels flådeejer rabat hos importøren og så lav en afgiftspligtig værdi som muligt. Bilen er i flg. slutsedlen allerede den 8.5.2012 solgt til slutbruger, altså før indregistreringen til H3 A/S den 25.5.2012.

Bilen har derfor været afgiftsberigtiget til et formål den ikke har været benyttet til og anses derfor for et nyt køretøj på salgstidspunktet til reel slutbruger H.

Bil nr. 11 Selskabets nyvognsnr […] brugtvognnr. […]. (bilag 11.1-11.16)

Bilen faktureres til H3 A/S den 12.4.2012 til 215.414 kr.

Bilen krediteres den 16.4.2012 med 215.414 kr.

Registreringsafgift opkræves med 93.394 kr.

Køretøjet afgiftsberigtiges og indregistreres den 4.4.2012 søsterselskabet H3 A/S.

Bilen omregistreres den 19.4.2012 til K.

Bilen sælges i flg. udateret slutseddel til 223.620 kr. I flg. slutsedlen skal den nye bil leveres med hajfinne antenne, måtter og autoglym.

Der er anført at bilen har kørt 322 km.

Leveringsdato er anført til den 22.4.2012.

Bilen faktureres den 24.4.2012 til 223.620 kr.+ omregistrering 380 kr., og byttebilens pris oplyses til 165.000 kr. I fakturaen oplyses, at bilen har kørt 0 km på salgstidspunktet.

Kundens købte hajfinne antenne faktureres den 30.6.2012. (Ordredato er anført som .6.2012).  Faktura udstedes til H3, men bogføres på vognkortet som intern omkostning. På fakturaen er ligeledes anført Ks navn.

Omkostningerne er i første omgang bogført på nyvognsnummeret, men krediteres igen og overflyttes til brugtvognsnummeret. Der er ikke opkrævet moms, uanset at det er H3 A/S, som faktureres ydelsen. Bilen har kørt 2.894 km i flg. værkstedsfakturaen på monteringstidspunktet, som formentlig først sker nogle måneder efter bilen er udleveret til slutbruger.

H1 har ikke fremlagt dokumentation for at bilen har været anvendt til demonstrations- eller udlejningsbrug i selskabet.

Ikke en rigtig demo/udlejningsbil. Afgiftsberigtigelsen til søsterselskabet er derfor foretaget for at opnå dels flådeejer rabat hos importøren og så lav en afgiftspligtig værdi som muligt. Bilen sælges kun nogle få dage efter faktureringen til H3 A/S, og har iflg. oplysningerne på slutsedlen kun kørt 322 km på salgstidspunktet til slutbruger.

Bilen har derfor været afgiftsberigtiget til et formål den ikke har været benyttet til og anses derfor for et nyt køretøj på salgstidspunktet til K.

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af selskabets afgiftsansættelse for perioden 1. februar til 31. maj 2012, nedsættes. Nærværende sag vedrører de 11 biler, der er indregistreret til selskabet som demobiler i perioden 1. marts til 31. maj 2012.

Til støtte for påstanden har selskabets repræsentant den 8. september 2015 fremsendt følgende supplerende indlæg til Skatteankestyrelsen (uddrag):

"[…]Nærværende sag vedrører helt overordnet spørgsmålet om, hvorvidt H1 A/S reelt var bruger af de til selskaberne indregistrerede biler i perioden februar - maj 2012, samt hvorvidt selskabet har beregnet et korrekt afgiftsgrundlag ved beregningen af registreringsafgiften.

[…]

SKAT har i den forbindelse henvist til de i tilbud, slutsedler, vognfakturaer og værkstedsfakturaer noterede oplysninger om de på salgstidspunktet oplyste kilometerantal. Disse noteringer må efter SKATs opfattelse enten tilsidesættes eller tages til indtægt for, at de omhandlede biler ikke reelt har været anvendt som demo- eller udlejningsbiler.

Det er væsentligt at holde sig for øje, at slutsedler, vognfakturaer og værkstedsfakturaer som oftest alene er udfyldt af selskabets sælgere og mekanikere med øje for de praktiske formål, som dokumenterne tjener i den daglige drift.

Til eksempel er slutsedler som oftest udfyldt med henblik på skitsere de overordnede vilkår for en handel eller et tilbud, vognfakturaer er som oftest udfyldt med henblik på at bekræfte de overordnede vilkår for en handel, mens værkstedsfakturaerne som oftest er udfyldt med henblik på de overordnede praktiske formål på værkstedet.

Til illustration kan henvises til, at manglende påførsel af kilometerantal har resulteret i, at der står "0 km" på eksempelvis en vognfaktura. Den manglende påførsel af kilometerantallet er imidlertid ikke udtryk for, at de omhandlede biler de facto har kørt 0 km.

Det er sjældent, at kilometerantallet påføres i forbindelse med klargøring og montering af udstyr mv. i forbindelse med selve salget af bilen. I stedet påføres kilometerantallet typisk først, når bilerne kommer på værksted til eftersyn, forsikringsarbejde, reklamationsarbejde mv. med henblik på at få indført kilometerantallet i selskabets "sygejournaler".

[…]

Bil 5 -  Hyundai i30 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil er indregistreret med H1 A/S som ejer den 16. marts 2012, jf. registreringsanmeldelse fremlagt som sagens bilag 19.

Som sagens bilag 20 fremlægges slutseddel dateret den 20. marts 2012. Bilen leveredes den 10. april 2012, jf. vognfaktura fremlagt som sagens bilag 21.

Bil 6 -  Hyundai i30 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil er indregistreret med H1 A/S som ejer den 16. marts 2012, jf. registreringsanmeldelse fremlagt som sagens bilag 22.

Som sagens bilag 23 fremlægges et udateret forhandlingsoplæg.

Den omhandlede bil solgtes til køber den 24. juli 2012, jf. vognfaktura fremlagt som sagens bilag 24.

Den manglende anførsel af det kørte antal kilometer på forhandlingsoplægget, vognfakturaen og den interne værkstedsfaktura kan ikke tages som udtryk for, at bilen ikke de facto har været anvendt som demobil.

Den omhandlede bil har således været anvendt af H1 A/S som demobil i mere end fire måneder.

Bil 7 -  Hyundai i30 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil er indregistreret med […] A/S som ejer den 28. marts 2012, jf. registreringsanmeldelse fremlagt som sagens bilag 25.

Som sagens bilag 26 fremlægges forhandlingsoplæg dateret den 20. marts 2012. Bilen videresolgtes den 3. april 2012, jf. vognfaktura fremlagt som sagens bilag 27. Det fremgår af vognfakturaen, at bilen på daværende tidspunkt havde kørt 2.100 km.

Den omhandlede bil har således ubestrideligt været anvendt som demobil.

Biler indregistreret til H3 A/S

SKAT har ved afgørelse af den 12. juni 2015 nægtet at anerkende, at i alt 8 biler indregistreret med søsterselskabet H3 A/S som ejer og H1 A/S som bruger har opfyldt betingelserne for at kunne afgiftsberigtiges som demo-/leasingbiler.

Det bemærkes, at de omhandlede 8 biler er indregistreret med H3 A/S som ejer med henblik på at opnå flådeejerrabatter hos importøren G4, idet H3 A/S - og ikke H1 A/S - havde status som flådeejer.

Indregistreringen med H3 A/S som ejer har derimod ikke haft til formål at omgå registreringsafgiftslovens regler om den afgiftspligtige værdi eller på anden måde opnå en nedsættelse af afgiftsgrundlaget.

Bil 8 -  Hyundai i40 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil er købt af H1 A/S hos importøren den 28. marts 2012, og bilen blev i den forbindelse solgt til H3 A/S, der også blev indregistreret som ejer, jf. vognfaktura fremlagt som bilag 28 og registreringsanmeldelse fremlagt som bilag 29.

Som sagens bilag 30 fremlægges endelig slutseddel af den 1. april 2012. Det bemærkes i den forbindelse, at det heraf fremgår, at den bil, der er indgået aftale om, har kørt 2300 km.

Den omhandlede Hyundai i40 med reg.nr. […] videresolgtes den 19. april 2012, jf. vognfaktura fremlagt som sagens bilag 31.

SKAT har ved afgørelse af den 12. juni 2015 fundet, at den omhandlede Hyundai i40 ikke reelt har tjent som demobil. SKAT har ved beregningen af registreringsafgiften undladt at tage udgangspunkt i salgsprisen på kr. 270.000, jf. vognfaktura fremlagt som bilag 31. I stedet har SKAT beregnet registreringsafgiften på grundlag af et - uspecificeret - finansieringsforslag fra G1, jf. bilag 32.

Bil 9 -  Hyundai i30 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil er købt af H1 A/S hos importøren den 13. april 2012, og bilen blev solgt den 18. april 2012 til H3 A/S, der samtidig indregistreredes som ejer af bilen, jf. vognfaktura fremlagt som bilag 33 og registreringsanmeldelse fremlagt som bilag 34.

Som sagens bilag 35 fremlægges tilbud af den 10. april 2012. Denne havde karakter af et tilbud, og udgjorde ikke en endelig aftale. Det bemærkes, at slutsedlen ikke vedrører en specifik bil og er underskrevet forud for, at H1 A/S indkøbte den omhandlede bil.

Bilen videresolgtes ved vognfaktura af den 21. juni 2012, jf. bilag 36, og omregistreredes til køber den 21. juni 2012, jf. registreringsanmeldelse fremlagt som sagens bilag 37.

Det bemærkes, at det ikke er korrekt, når det af SKATs afgørelse af den 12. juni 2015, side 19, fremgår, at prisen for ekstraudstyr mv. er kunstigt opskrevet. Priserne på henholdsvis bilen og ekstraudstyr mv. var aftalt med køber af bilen efter forudgående forhandlinger herom. Det bemærkes i den forbindelse, at tilbuddet, jf. bilag 38, der af SKAT benævnes "prisaftaleskema", alene anvendtes som forhandlingsoplæg og ikke udgjorde en endelig aftale.

Det bemærkes endvidere, at SKAT ved en fejltagelse har opkrævet det yderligere beregnede afgifts­ grundlag på kr. 52.374, jf. SKATs afgørelse af den 12. juni 2015, side 1, og ikke den beregnede afgift heraf på kr. 33.669.

Bil 10 -  Hyundai i30 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil er købt af H1 A/S hos importøren den 12. april 2012 og solgtes den 18. april 2012 til H3 A/S, jf. vognfaktura fremlagt som bilag 39 og registreringsanmeldelse fremlagt som bilag 40.

Det bemærkes, at SKAT ved afgørelse af den 12. juni 2015 har beregnet registreringsafgiften på grundlag af en pris på kr. 306.965 anført i et tilbud, jf. bilag 41, og ikke den reelle salgspris på kr. 290.000, jf. vognfaktura fremlagt som bilag 42. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke - som anført af SKAT - er sket en nedskrivning af byttebilens pris på bekostning af demobilens pris.

Bil 11 - Hyundai i30 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil er købt af H1 A/S hos importøren den 24. maj 2012 og solgtes til H3 den 25. maj 2012, jf. registreringsanmeldelse fremlagt som sagens bilag 43 og vognfaktura fremlagt som bilag 44. Den omhandlede bil solgtes til forhandleren G2 ApS den 1. juni 2012, jf. bilag 45, der herefter har videresolgt bilen.

Bil 12 - Hyundai i40 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil købtes af H1 A/S hos importøren den 30. maj 2012 og solgtes til H3 A/S den 31. maj 2012, jf. vognfaktura fremlagt som bilag 46 og registreringsanmeldelse fremlagt som bilag 47. Bilen videresolgtes den 1. juni 2012, jf. vognfaktura af den 1. juni 2012 fremlagt som sagens bilag 48.

Bil 13 -  Hyundai i40 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil købtes af H1 A/S hos importøren den 29. maj 2012 og solgtes og indregistreredes til H3 A/S den 31. maj 2012, jf. vognfaktura fremlagt som bilag 49 og registreringsanmeldelse fremlagt som bilag 50.

Bilen solgtes til forhandleren G2 ApS den 1. juni 2012, jf. bilag 51, der herefter har videresolgt bilen.

Bil 14 -  Hyundai i30 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil købtes af H1 A/S hos importøren den 15. maj 2012 og solgtes og indregistreredes til H3 A/S 25. maj 2012, jf. vognfaktura fremlagt som sagens bilag 52 og registreringsanmeldelse fremlagt som sagens bilag 53.

Som sagens bilag 54 og bilag 55 fremlægges 2 tilbud af den 8. maj 2012. Det bemærkes, at den omhandlede bil ikke er specificeret i tilbuddene.

Det skal særligt bemærkes, at SKAT ved afgørelse af den 12. juni 2012 har taget udgangspunkt i den pris på kr. 268.365, der fremgår af et tilbud, der fremlægges som bilag 56. Det bemærkes, at tilbuddet ikke havde karakter af en endelig aftale, og at den omhandlede bil ikke er specificeret i tilbuddet.

I modsætning til de øvrige i sagen omhandlede demobiler har SKAT- uden nærmere begrundelse - undladt at tage udgangspunkt i den endelige pris på kr. 245.000, jf. vognfaktura af den 1. juni 2012 fremlagt som bilag 57.

Bil 15 - Hyundai i30 med reg.nr. […]

Den omhandlede bil købtes af H1 A/S hos importøren den 21. marts 2012 og solgtes og indregistreredes til H3 A/S den 4. april 2012, jf. vognfaktura fremlagt som bilag 58 og registreringsanmeldelse fremlagt som bilag 59.

Som sagens bilag 60 fremlægges et ikke-dateret tilbud. Af tilbuddet fremgår, at den omhandlede bil har kørt 322 km på tilbudstidspunktet. Som sagens bilag 61 fremlægges vognfaktura af den 24. april 2012, hvoraf fremgår at den omhandlede bil på videresalgstidspunktet har kørt 0 km. Det bemærkes, at det på vognfakturaen anførte ikke er udtryk for, at den omhandlede bil rent faktisk havde kørt O km på videresalgstidspunktet.

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at afkræve H1 A/S yderligere registreringsafgift for biler indregistreret i perioden februar - maj 2012, idet de i sagen omhandlede biler opfylder betingelserne for at kunne afgiftsberigtiges som demo-/udlejningsbiler.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det videre helt overordnet gældende, at H1 A/S har været den reelle ejer og bruger af de i sagen omhandlede i alt 15 demo-/udlejningsbiler

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det endvidere helt overordnet gældende, at det efter praksis påhviler SKAT at godtgøre, at de omhandlede biler ikke opfylder betingelserne for at kunne afgiftsberigtiges som demo-/udlejningsbiler, og at SKAT ikke har løftet denne bevisbyrde.

Vi vil nedenfor uddybe vores ovennævnte anbringender.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 1, at der skal svares registreringsafgift til statskassen ved registrering af motorkøretøjer. Registreringsafgiften beregnes på grundlag af den afgiftspligtige værdi som opgjort efter reglerne i registreringsafgiftslovens §§ 8 - 10 A.

Den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer opgøres på grundlag af køretøjets almindelige pris på registreringstidspunktet ved salg til bruger her i landet eller, hvis told- og skatteforvaltningen inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse, jf. registreringsafgiftslovens § 9, stk. 1, 1. pkt.

Den afgiftspligtige værdi er efter administrativ praksis den pris, som bilerne rent faktisk sælges for til bruger, hvilket ved indregistrering af en bil med bilforhandlerne som ejer og bruger forudsætter, at bilforhandleren var den reelle bruger af bilen på indregistreringstidspunktet, jf. Landsskatterettens kendelse af den 4. oktober 2001, offentliggjort i SKM2001.546.LSR, og Landsskatterettens utrykte kendelse af den 4. marts 2009 (j.nr.  06-02992).

Disse afgørelser fastslår endvidere, at SKAT bærer bevisbyrden for, at selskabet ikke reelt var bruger af de pågældende biler på indregistreringstidspunktet.

Ved Landsskatterettens utrykte kendelse  af den 4. marts 2009 (j.nr.   06-02992) tog Landsskatteretten stilling til, om en bilforhandler reelt havde været bruger af en række demobiler. Skattemyndighederne havde i sagen afkrævet yderligere registreringsafgift for i alt 17 biler indregistreret som demobiler under henvisning til, at bilerne efter skattemyndighedernes opfattelse alene havde kørt et begrænset antal kilometer og var solgt inden for en kortere tid efter indregistreringen.

Af Landsskatterettens kendelse fremgår bl.a. følgende overordnede principper:

"Retten finder, at den afgiftspligtige værdi som hovedregel må anses at være den pris, køretøjet rent faktisk bliver solgt til. Det afgørende må således være, om selskabet reelt var bruger af de omhandlede biler på registreringstidspunktet, således at prisen ved selskabets hjemtagelse af bilerne kan anses at udgøre den afgiftspligtige værdi. Retten bemærker i den henseende, at dette beror på en konkret vurdering, og at det som udgangspunkt påhviler SKAT at dokumentere eller i tilstrækkelig grad sandsynliggøre, at selskabet ikke reelt var bruger af bilerne på registreringstidspunktet.

Aftalerne om salg af de omhandlede biler til brugere må anses for endeligt indgået senest ved slutsedlens underskrift. I de tilfælde, hvor der ikke er udarbejdet slutseddel eller anden skriftlig aftale, må aftalerne som udgangspunkt anses for endeligt indgået på tidspunktet for indgåelse af den mundtlige aftale og derved  senest på faktureringstidspunktet.."

Det fremgår af Landsskatterettens præmisser, at der foretages en konkret vurdering for hver enkelt bil af, om det må anses for dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at forhandleren var den reelle bruger af bilen på indregistreringstidspunktet.

Endvidere må det bemærkes, at Landsskatteretten fastslog, at det er SKAT, der har bevisbyrden for, at virksomheden ikke har været den reelle bruger af en demobil. Det skal fremhæves, at i mangel på slutseddel lagde Landsskatteretten afgørende vægt på de udstedte salgsfakturaer ved fastlæggelsen af salgstidspunkt. Dette medmindre andre oplysninger var tilgængelige, eksempelvis oplysninger fra køberen af demobilen.

Det gøres gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte indregistreringen og afgiftsberegningen vedrørende de i sagen omhandlede 15 demobiler.

[…]

Der har således været realitet i indregistreringen af samtlige de i sagen omhandlede biler til H1 A/S hhv. H3 A/S.

Det er for det første væsentligt at holde sig for øje, at der ved vurderingen af det antal kørte kilometer, de i sagen omhandlede biler har kørt, ikke kan lægges afgørende vægt på noteringerne af "0 km " på slutsedler, vognfakturaer og værkstedsfakturaer.

Som anført i sagsfremstillingen er kilometerantallet således sjældent noteret på henholdsvis slutsedler, vognfakturaer og værkstedsfakturaer. Den manglende notering har automatisk resulteret i note­ ringen "0 km ", hvilket ikke var udtryk for det kørte antal kilometer.

Til illustration kan henvises til nærværende sags Bil 15 (reg.nr. […]), hvor det af tilbuddet fremlagt som bilag 60 fremgår, at den omhandlede bil har kørt 322 km på tilbudstidspunktet, men hvor der desuagtet er noteret "0 km" på vognfakturaen, jf. bilag 61.

Kilometerantallet er i almindelighed først noteret i forbindelse med, at bilerne efterfølgende er kommet på værksted.

Det er for det andet væsentligt at holde sig for øje, at slutsedler i vidt omfang er brugt som forhandlingsoplæg, uden at slutsedlerne udgjorde endelige aftaler med de pågældende, senere købere.

Til illustration henvises til, at der vedrørende flere af de i sagen omhandlede biler er lavet helt uspecificerede tilbud til potentielle købere. Disse tilbud vedrører ikke nogen specifik bil.

De endelige aftaler med køberne kom således i vidt omfang først i stand i forbindelse med udstedelsen af vognfakturaerne.

Tilbuddene udgjorde derimod ikke endelige aftaler. I den forbindelse bemærkes, at det beror på rene antagelser, når SKAT henfører tilbuddene til specifikke biler. Endvidere bemærkes, at tilbudsmodtager ikke med et tilbud i hånden ville kunne have påberåbt sig en ejendomsret til nogen bil, eksempelvis i tilfælde af konkurs.

Der henvises endvidere til den ovenfor anførte kendelse fra Landsskatteretten af den 4. marts 2009 (j.nr. 06-02992) hvoraf fremgår, at der i mangel på slutsedler må tages udgangspunkt i vognfakturaer.

Det er for det tredje væsentligt at holde sig for øje, at vurderingen af, om H1 A/S eller H3 A/S var den reelle bruger af de i sagen omhandlede biler, er konkret, jf. hertil eksempelvis de ovenfor nævnte SKM2001.546.LSR og Landsskatterettens kendelse af den 4. marts 2009 (j.nr. 06- 02992)

SKAT har imidlertid normeret bevisskønnet således, at de omhandlede biler efter SKATs opfattelse skal have kørt et antal kilometer og have været indregistreret et antal dage, førend selskaberne efter SKATs opfattelse reelt har været bruger af de omhandlede biler.

[…]

Til illustration kan endvidere henvises til nærværende sags Bil 7 (reg.nr. […]). Bilen havde ubestrideligt været anvendt til demobil i 5 dage og havde kørt 2100 km på salgstidspunktet. Desuagtet er det SKATs opfattelse, at H1 A/S ikke har været den reelle bruger af bilen.

Vurderingen af, om selskaberne reelt har været bruger af de omhandlede biler må naturligvis - og i overensstemmelse med de ovenfor anført kendelser fra Landsskatteretten - tage udgangspunkt i, hvorvidt de omhandlede biler reelt har været brugt som demobiler.

Det gøres på den baggrund gældende, at der ikke - som anført af SKAT - er grundlag for at normere skønnet således, at bilerne skal have været anvendt et bestemt antal dage eller kørt et bestemt antal kilometer.

Det er for det fjerde væsentligt at holde sig for øje, at det efter praksis påhviler SKAT at godtgøre, at de omhandlede biler ikke har været anvendt som demobiler.

Der består i almindelighed en klar formodning for, at de omhandlede biler de facto har været anvendt til de formål, som de har været indregistreret til.

Det gøres i den forbindelse gældende, at SKAT ikke har godtgjort, at de omhandlede biler ikke har været brugt som demobiler. Som anført ovenfor kan der typisk ikke lægges afgørende vægt på tilbud og noteringer af kilometerantal ved vurderingen af, om de omhandlede biler rent faktisk har været anvendt som demobiler.

Det er for det femte væsentligt at holde sig for øje, at indregistreringen af demobiler til H3 A/S skete med henblik på at opnå en flåderabat hos importøren/fabrikken.

Indregistreringen til H3 A/S skete derimod ikke med henblik på at omgå registreringsafgiftslovens regler.

Der er således ikke grundlag for at tilsidesætte indregistreringen til H3 A/S som bruger.

Det var en forudsætning for at kunne opnå flåderabatten, at H3 A/S reelt var bruger af de omhandlede biler, og indregistreringen har således også civilretligt haft realitet.

Opmærksomheden henledes på, at H1 A/S' konkurrenter benytter samme fremgangsmåde til opnåelse af flåderabatter, ligesom leasingselskaber på samme vis opnår betydelige flåderabatter.

Særligt skal det fremhæves, at såfremt H3 A/S ikke anses for den reelle bruger af de omhandlede biler, vil det reelt indebære, at H1 A/S og en lang række andre bilforhandlere ville miste konkurrenceevne i forhold til konkurrerende leasingselskaber."

Motorstyrelsens udtalelse

Motorstyrelsen har den 1. august 2019 i forbindelse med behandlingen af sagen for Landsskatteretten afgivet en udtalelse, hvoraf følgende fremgår(uddrag):  

"Motorstyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling dog med følgende bemærkninger.

Skatteankestyrelsen bemærker for så vidt angår køretøjet med registreringsnummer […], at SKAT ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at bilen ikke har været anvendt, som demobil i selskabet. Til dette vil vi bemærke, at køretøjet er indregistreret den 31. maj 2012 og videresolgt den 1. juni 2012. Det vil sige, at køretøjet er solgt dagen efter indregistrering.

Hertil kommer, at der på den ikke underskrevne slutseddel står anført, at køretøjet skal leveres den 1. juni 2012. Det er vores vurdering, at en sådan aftale er indgået inden leveringsdato.

Det fremgår af sagen, at køretøjet på salgstidspunktet har kørt 0 km.

Ud fra dette finder vi det sandsynliggjort, at køretøjet med registreringsnummer […] ikke har været anvendt som demobil og derfor ikke kan afgiftsberigtiges efter registreringslovens § 8, stk. 9. "

Selskabets bemærkninger til Motorstyrelsens udtalelse

Selskabets repræsentant har den 14. august 2019 fremsendt sine bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling og Motorstyrelsens udtalelse. Heraf fremgår det, at repræsentanten og dennes klient er uenige i det fremsendte i relation til den del af sagerne, hvor Skatteankestyrelsen indstiller til, at selskabet ikke får medhold.

Landsskatterettens afgørelse

Ifølge den dagældende registreringsafgiftslovs § 8, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 615 af 07. juni 2012), er den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis told- og skatteforvaltningen inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. Den afgiftspligtige værdi må ikke være lavere end den pris, der er betalt for køretøjet, jf. dog § 9, stk. 4. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler.

Den afgiftspligtige værdi må som hovedregel anses for at være den pris, køretøjet rent faktisk bliver solgt til. Afgørende for sagen er, om selskabet reelt var bruger af køretøjerne på registreringstidspunktet og anvendte køretøjerne som demonstrationskøretøjer, så prisen ved selskabets hjemtagelse af køretøjerne kan anses for at udgøre den afgiftspligtige værdi. Det beror på en konkret vurdering af det enkelte køretøj, om selskabet reelt var bruger af køretøjet.

Landsskatteretten finder, at aftale om salg af bilerne kan anses for endeligt indgået senest ved slutsedlens underskrift, når en sådan foreligger, og hvor en sådan ikke foreligger senest ved salgsfakturaens underskrift eller ved ordredatoen på værkstedsfakturaen. 

Fælles for bilerne 1, 2 ,3, 4, 5, 6 og 10 gælder, at der foreligger af aftaleparterne underskrevne salgsslutsedler, og aftalerne om salg af bilerne anses derfor for endeligt indgået ved slutsedlens underskrift.

For bilerne 7, 8, 9 og 11 gælder, at der ikke foreligger af aftaleparterne underskrevne slutsedler, og af denne grund lægges der i stedet vægt på oplysningerne i enhedsfakturaer eller værkstedsfakturaer, hvor disse foreligger.

Bil nr. 1

Der lægges vægt på, at bilen har været indregistreret til selskabet i samlet 13 dage, men kun 4 dage før der indgås endelig aftale om salg af bilen. Der lægges også vægt på oplysningen i salgsslutsedlen om, at kilometerstanden ved salg til forbrugeren var 21 km. Oplysningen om kilometerstanden på 9.573 km i værkstedsfakturaen dateret den 31. marts 2012 tillægges ikke betydning, idet det vurderes, at det er usandsynligt, at bilen har kørt det pågældende antal kilometer i perioden mellem første indregistrering og dateringen på værkstedsfakturaen.

Bil nr. 2

Der lægges vægt på, at bilen samlet har været indregistreret til selskabet i 116 dage.

Der lægges endvidere vægt på oplysningen fra selskabets enhedskort vedrørende bilen, hvor der den 30. juni 2012 er anført: "Klargøring - demo". Det bemærkes, at bilen blev solgt til en nettosalgspris, der i det væsentligste svarer til selskabets udtagningspris. Det bemærkes ligeledes, at bilens kilometerstand i flere dokumenter blev angivet til 0. Ud fra en samlet vurdering, tillægges dette dog ikke afgørende betydning.

Bil nr. 3

Der lægges vægt på oplysningen om, at der blev indgået endelig aftale om salg af bilen den 20. marts 2012, hvilket er forud for tidspunktet for bilens indregistrering til selskabet den 28. marts 2012. Der lægges endvidere vægt på oplysningen om, at bilen alene har været indregistreret til selskabet i 5 dage. Det er heroverfor ikke tillagt særlig vægt, at bilen ifølge salgsslutsedlen havde kørt 2.100 km, idet det bemærkes, at kilometerstanden i de øvrige dokumenter er angivet til 0 kilometer, og at kilometerstanden blev påført slutsedlen 8 dage før første indregistrering. Hertil kommer, at det i øvrigt fremgår af såvel salgsslutseddel og værkstedsfaktura, at bilen skulle leveres den 29. marts - dagen efter første indregistrering.

Det bemærkes dog, at bilen er solgt til en nettosalgspris, der i det væsentligste svarer til selskabets udtagningspris.

Biler indregistreret til H3 med selskabet som bruger

Bil nr. 4

Der lægges vægt på, at bilen har været indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger i 17 dage og, at der blev indgået endelig aftale om salg af bilen 3 dage efter, at bilen blev indregistreret til selskabet. Det er heroverfor ikke tillagt særlig vægt, at bilen ifølge salgsslutsedlen havde kørt 2.300 km, idet det bemærkes, at kilometerstanden i de øvrige dokumenter er angivet til 0 km, og at der kun gik 3 dage fra bilens første indregistrering til, at kilometerstanden på 2.300 km blev angivet i slutsedlen. Hertil kommer, at bilen blev solgt til forbrugeren til en pris, der væsentligt oversteg selskabets udtagningspris.

Bil nr. 5

Der lægges vægt på oplysningen om, at der blev indgået endelig aftale om salg af bilen forud for tidspunktet for bilens indregistrering til H3 med selskabet som bruger. Det bemærkes, at bilen har været indregistreret til selskabet i 64 dage, og at kilometerstanden på salgsslutsedlen er angivet til 0 km. Disse oplysninger tillægges dog ikke særlig vægt, idet det tillige fremgår af selskabets værkstedsfaktura, at bilen skulle leveres den 20. april 2012, og at kilometerstanden var 0 km. Hertil kommer, at der foreligger en af sælger såvel som køber underskrevet enhedsfaktura dateret den 23. april 2012, at bilen sælges som ny samt, at der foreligger en anmeldelse til ejerskifte, som blev underskrevet af køberen den 10. april 2012. Repræsentanten anfører, at salgsslutsedlen, der blev underskrevet forud for, at bilen blev indregistreret til selskabet, ikke vedrører en specifik bil. Det bemærkes dog, at bilen, som blev indregistreret til selskabet den 18. april 2012, fremgår med bilens specifikke stelnummer på anmeldelsen til ejerskifte, som blev underskrevet af køber allerede den 10. april 2012, hvilket er samme dato, som salgsslutsedlen blev underskrevet. Bilen blev i øvrigt solgt til en pris, der væsentligt oversteg selskabets udtagningspris.

Bil nr. 6

Der lægges vægt på oplysningen om, at der blev indgået endelig aftale om salg af bilen forud for tidspunktet for bilens indregistrering til H3 med selskabet som bruger. Det bemærkes, at bilen har været indregistreret til selskabet i 54 dage, og der foreligger flådeejererklæring vedrørende bilen, hvori selskabet erklærer på tro og love, at bilen var til brug i firmaets tjeneste. Disse oplysninger tillægges dog ikke særlig vægt, idet det tillige fremgår af selskabets salgsslutseddel, at bilens kilometerstand var 0 km. Hertil kommer, at bilen blev solgt til en pris, der overstiger selskabets udtagningspris.

Bil nr. 7

Der lægges vægt på oplysningen om, at bilen har været indregistreret til selskabet i 7 dage forud for, at den blev videresolgt til en forhandler, som videresolgte den til en slutbruger. Der lægges endvidere vægt på, at kilometerstanden på enhedsfakturaen, adresseret til forhandleren, er angivet til 0 km.

Bil nr. 8

Da salgsslutsedlen er udateret og ikke underskrevet, lægges der vægt på oplysningerne i enhedsfakturaen dateret den 4. juli 2012, som blev underskrevet af køber såvel som sælger. Der lægges endvidere vægt på, at bilen i dette dokument er betegnet "brugt". Det bemærkes, at bilen har været indregistreret til H3 A/S med selskabet som bruger i 34 dage, inden der blev indgået endelig aftale om salg til slutbruger. Det bemærkes endvidere, at der foreligger flådeejererklæring vedrørende bilen, hvori selskabet erklærede på tro og love, at bilen var til brug i firmaets tjeneste, hvilket støttes af, at "demobil" fremgår af fakturaen fra importøren til H3 A/S. 

Bil nr. 9

Der lægges vægt på oplysningen om, at bilen har været indregistreret til selskabet i én dag forud for, at den blev videresolgt til en forhandler, som videresolgte den til en slutbruger. Der lægges endvidere vægt på, at kilometerstanden på enhedsfakturaen adresseret til forhandleren blev angivet til 0 km.

Bil nr. 10

Der lægges vægt på oplysningen om, at der blev indgået endelig aftale om salg af bilen den 8. maj 2012 og således forud for tidspunktet for bilens indregistrering til H3 med selskabet som bruger den 25. maj 2012. Det bemærkes, at bilen har været indregistreret til selskabet i 39 dage, og at der foreligger flådeejererklæring vedrørende bilen, hvori selskabet erklærede på tro og love, at bilen var til brug i firmaets tjeneste. Disse oplysninger tillægges dog ikke særlig vægt, idet det tillige fremgår af selskabets salgsslutseddel og enhedsfaktura, begge dokumenter underskrevet af sælger såvel som køber, at bilens kilometerstand var 0 km. Det bemærkes i øvrigt, at bilen blev solgt til en pris, der oversteg selskabets udtagningspris.

Bil nr. 11

Der lægges vægt på, at bilen har været indregistreret til selskabet i 15 dage, samt oplysningen om kilometerstanden på 322 km i slutsedlen. Det bemærkes, at slutsedlen er udateret og uden underskrift, hvorfor der lægges vægt på oplysningen om kilometerstanden på 2.894 km i værkstedsfakturaen, dateret den 30. juni 2012. Det påpeges dog, at bilen omregistreres til slutbruger allerede den 19. april 2012, og at det fremgår af slutsedlen, at bilen skulle leveres den 22. april 2012. Det vurderes derfor, at køberen allerede havde rådighed over bilen på tidspunktet for værkstedsfakturaens udstedelse, og kilometerstanden må derfor have været væsentlig lavere på aftaletidspunktet.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at selskabet ikke har dokumenteret, at bilerne 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11 har været anvendt som demobiler i selskabet. Ved vurderingen er der lagt vægt på bilernes lave kilometerstande og de korte demonstrationsperioder. Grundlaget for beregningen af den afgiftspligtige værdi er derfor bilernes salgspriser til forbrugerne, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1.

Vedrørende bilerne 3 og 10 anser Landsskatteretten disse for solgt før registreringsdatoerne. Grundlaget for beregningen af den afgiftspligtige værdi er derfor bilernes salgspris til forbrugeren, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende bilerne 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11.

Vedrørende bilerne 2 og 8, finder Landsskatteretten, at det må lægges til grund, at bilerne har været anvendt som demobiler i selskabet.

SKATs afgørelse vedrørende bilerne 2 og 8 ændres i overensstemmelse hermed.