Dato for udgivelse
05 May 2020 12:00
Gyldig til
31 Aug 2023 08:00
Til
Til penge- og pensionsinstitutter, der indberetter pensionsafgift
Sagsnummer
20-0622437
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Til alle, som indberetter pensionsafgifter via webservice.

 

Skattestyrelsens certifikat udskiftes tirsdag den 2. juni 2020 kl. 12, og fra samme tidspunkt udløber de tidligere certifikater.

 

Certifikatet anvendes ved indberetning via Skattestyrelsens webservice til PAF/PBL.Her finder I de nye public-keys til certifikaterne

 

Download de nye certifikater under Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF) skat.dk/indberet-pension

 

Certifikaterne findes i zip filerne under følgende overskrifter:

 

PAF webservice: Skatteforvaltningen - SKAT PAF Web Prod-public

PAF-DEMO webservice: Skatteministeriet - SkatClassic Paf Test-public

 

Bemærk, at der også sker ændring i certifikatet fra tidligere, hvorfor der kan være behov for at opdatere trust keystores i softwaren, der kalder PAF service. ZIP-filerne indeholder både certifikat og trust keystores.

 

Vi gør opmærksom på, at alle kald til PAF-webservicen skal ske via sitet services.extranet.skat.dk. Vi konstaterer, at der stadig foregår kald til det tidligere site, hvilket er forkert, da det snart vil blive lukket. Det henstilles til institutterne at undersøge forholdet, så alle webservice kald sendes til den korrekte site: services.extranet.skat.dk.

 

Certifikater, skemaer og anden dokumentation om webservicen vil altid være tilgængelig under punktet Pension på www.skat.dk/indberet-pension