Dato for udgivelse
07 May 2020 13:34
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0017291
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til Toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
19.03.2020
2933 99 80 84 Udgår
08.05.2020
7325 99 10 31       - - - - Kloakriste og karme af støbejern, der er omfattet af kravene i standard EN 1433, og som monteres som en komponent på rør af polymer, plastik, galvaniseret stål eller cement, for at overfladevand kan strømme ind i røret 2,7%
35 - - - - Gulvafløb, tagafløb, renselemme og dæksler til renselemme, der er omfattet af kravene i standard EN 1253 2,7%
40 - - - - Trinbøjler, løftenøgler og brandhaner 2,7%
7325 99 90 31 Udgår
35 Udgår
40 Udgår

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2020) som forventes udsendt ultimo juni 2020.