Dato for udgivelse
07 May 2020 14:09
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0167270
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Genindførelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/611 offentliggjort i EU-tidende L 141 af 5. maj 2020 meddelt om genindførelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 91/2009 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern og stål afsendt fra Malaysia (MY), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej.

For så vidt angår genindførelse af antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2020/611.

Forordningen trådte i kraft den 6. maj 2020.