Dato for udgivelse
11 May 2020 10:38
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-4889306
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet.


Europa-Kommissionen har ved meddelelse (2020/C 156/04) offentliggjort i EU-tidende C 156 af 8. maj 2020 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af visse  former for regnbueørred (toldtariffens pos. 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 11, 0304 82 90 10 og 0305 43 00 11) med oprindelse i Tyrkiet (TR).

For så vidt angår ændring af navnet på en virksomhed henvises til teksten i (2020/C 156/04).