Dato for udgivelse
19 May 2020 10:01
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-4889306
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/309 om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet efter en interimsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/658 offentliggjort i EU-tidende L 155 af 18. maj 2020 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2015/309 om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse former for regnbueørred (toldtariffens pos. 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 11, 0304 82 90 10 og 0305 43 00 11) med oprindelse i Tyrkiet (TR) efter en interimsundersøgelse i henhold til artikel 19, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037.

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2020/658.

Forordningen træder i kraft den 19. maj 2020.