Dato for udgivelse
20 May 2020 12:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 May 2020 09:10
SKM-nummer
SKM2020.209.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1082422
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Transfer pricing
Emneord
Transfer pricing - meddelelse vedrørende land for land-rapporteringspligt til Skatteforvaltningen - indgivelse af land for land-rapporten til Skatteforvaltningen
Resumé

Danske virksomheder der indgår i en multinational koncern med en konsolideret omsætning på mindst 5,6 mia. kr. omfattes af land for land-rapporteringspligten i det efterfølgende indkomstår, og skal inden udløbet af indkomståret, der skal rapporteres for, meddele til Skatteforvaltningen, hvilket koncernselskab der har pligt at indgive land for land-rapporten.

Anvisninger om indsendelse af meddelelsen findes på følgende link: skat.dk/cbc > Tilkendegiv land for land-rapport.

En dansk virksomhed, som enten er det ultimative moderselskab eller stedfortrædende moderselskab i en koncern omfattet af land for land-rapporteringspligten, skal indgive en land for land-rapport for indkomstår påbegyndt 1. januar 2016 eller senere senest 12 måneder efter udløbet af indkomståret.

Land for land-rapporten skal indgives elektronisk til Skatteforvaltningen i et fast XML-filformat.

Anvisninger om indgivelse af land for land-rapporten findes på følgende link: skat.dk/cbc > Indberet land for land-rapport.

Hjemmel

Lov nr. 1535 af 19/12/17 (Skattekontrolloven) §§ 47-52

Reference(r)

Lov nr. 1535 af 19/12/17 (Skattekontrolloven) §§ 47-52.
Bekendtgørelse nr. 1304 af 14. november 2018.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit C.D.11.13.2. Land for land-rapporteringspligten for multinationale koncerner - regel og omfang

Redaktionelle noter

Denne ophæver SKM2017.745.SKAT

Meddelelse om forpligtelsen til land for land-rapportering

Multinationale koncerner med en konsolideret omsætning på mindst 5,6 mia. kr. har med virkning for indkomståret 2016 været pålagt at indgive en land for land-rapport til skattemyndighederne. I Danmark er reglerne om land for land-rapport oprindeligt indsat i skattekontrollovens § 3 B, stk. 10-16. Reglerne findes nu i skattekontrollovens §§ 47-52.

Land for land-rapporten indeholder standardiserede og skematiske oplysninger om koncernens aktiviteter, allokering af indkomst og beskatning i de lande, hvor koncernen har hjemmehørende datterselskaber og faste driftssteder.

Danske virksomheder der indgår i en multinational koncern, for hvilken en land for land-rapport skal indgives, skal meddele til Skatteforvaltningen, at de er omfattet af land for land-rapporteringspligten. Virksomheden skal i meddelelsen oplyse, hvilket selskab i koncernen, der indgiver land for land-rapporten, og hvor dette selskab er skattemæssigt hjemmehørende. Meddelelsen skal sendes til Skatteforvaltningen inden udgangen af det indkomstår, for hvilket land for land-rapporten skal indgives. Dette følger af skattekontrollovens § 51.

Meddelelse til Skatteforvaltningen om land for land-rapporteringspligt skal ske digitalt efter anvisning fra Skatteforvaltningen. Se bekendtgørelse nr. 1304 af 14. november 2018 om land for land-rapportering § 2.

Ajourførte anvisninger om indsendelse af meddelelsen findes på skat.dk/cbc > Tilkendegiv land for land-rapport. Adressen skat.dk/skat.aspx?oid=2230454 kan også benyttes.

For selskaber omfattet af dansk sambeskatning er det kun administrationsselskabet, der på hele sambeskatningskredsens vegne skal udfylde land for land-meddelelsesblanketten og sende til Skatteforvaltningen.

Indgivelse af land for land-rapporten

En dansk virksomhed, som enten er det ultimative moderselskab eller stedfortrædende moderselskab i en koncern omfattet af land for land-rapporteringspligt, skal indgive en land for land-rapport for indkomstår påbegyndt 1. januar 2016 eller senere senest 12 måneder efter udløbet af indkomståret.

Land for land-rapportens indhold og format

Land for land-rapporten skal indgives elektronisk til Skatteforvaltningen i et fast XML-filformat.

Da land for land-rapporten skal anvendes til udveksling mellem skattemyndigheder i flere lande, er det afgørende, at alle rapporter indgives i samme format.

OECD har derfor udarbejdet en vejledning og XML-fil, der kan hentes på skat.dk/cbc > Indberet land for land-rapport.

En dansk beskrivelse af land for land-rapportens indhold findes i bekendtgørelse nr. 1304 af 14. november 2018 om land for land-rapportering.

Indsendelse af land for land-rapporten/XML-filen til Skatteforvaltningen

Virksomhedens CVR-nummer og medarbejder-NemID skal anvendes ved indgivelsen af land for land-rapporten til Skatteforvaltningen.

Ajourførte anvisninger om indgivelse af land for land-rapporten findes på skat.dk/cbc > Indberet land for land-rapport. Adressen skat.dk/skat.aspx?oid=2230454 kan også benyttes.