Indledning

Reglerne om indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 / MDR fremgår af afsnit A.B.1.2.9.

Med hjemmel i SIL § 59, stk. 2, er der i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30 fastsat regler om bødestraf for overtrædelse af pligter i bekendtgørelsen.

I bemærkningerne til § 1, nr. 2, i lovforslaget om gennemførelsen af DAC6 (lovforslag L 49, 2019-20) er der redegjort for overtrædelser, der efterfølgende er blevet indarbejdet i straffebestemmelsen i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 30.

Indhold

Afsnittet indeholder

  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielse af oplysninger (A.C.3.2.1.4.4.1)
  • Undladelse af at overholde indberetningsfrister A.C.3.2.1.4.4.2
  • Undladelse af overholdelse af indberetningsfrist - advokater A.C.3.2.1.4.4.3
  • Undladelse af at opfylde underretningspligt - advokater A.C.3.2.1.4.4.4
  • Undladelse af anmeldelse til registrering inden for fristen A.C.3.2.1.4.4.5

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.13 Bødeniveau for overtrædelse af DAC6 - bekendtgørelsen.