I bemærkningerne til lovforslaget om gennemførelsen af DAC6 (lovforslag L 49, 2019-20, afsnit 2.8.2) er anført, at bødeniveauet for overtrædelse af bekendtgørelsen foreslås at skulle svare til bødeniveauet for overtrædelse af hvidvaskloven, jf. nu LBK nr. 316 af 11/3/2022. Der er nærmere redegjort for det ønskede bødeniveau i bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2 (lovforslag L 49, 2019-20).

Der skal føres en række prøvesager for at få domstolene til at fastlægge bødeniveauet for overtrædelse af bekendtgørelsen.

Når Rigsadvokaten har godkendt, at der er en tilstrækkelig domspraksis til, at bødeniveauet er fastlagt, vil sager om bøde for overtrædelse af bekendtgørelsen derefter kunne afsluttes med administrative bødeforelæg af Skattestyrelsens straffesagsenheder. En administrativ afslutning af sagen vil forudsætte, at den pågældende mellemmand eller den relevante skatteyder er enig i Skattestyrelsens vurdering og vil vedtage et bødeforlæg. Ellers vil sagen skulle afgøres ved domstolene.