For så vidt angår tilfælde, hvor indberetningspligtige mellemmænd eller indberetningspligtige relevante skatteydere afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger (herunder undlader at indberette), er de ønskede grundlæggende bødeniveauer inddelt således:

Nettoomsætning

Bøde mellemmand

Bøde relevant skatteyder

≤ 50 mio. kr.

50.000 kr.

25.000 kr.

> 50 mio. kr. ≤ 100 mio. kr.

75.000 kr.

37.500 kr.

> 100 mio. kr. ≤ 1 mia. kr.

100.000 kr.

50.000 kr.

> 1 mia. kr. ≤ 10 mia. kr.

200.000 kr.

100.000 kr.

> 10 mia. kr.

400.000 kr.

200.000 kr.

Hvis den indberetningspligtige relevante skatteyder er en fysisk person, som ikke er erhvervsdrivende, eller en fysisk eller juridisk person med en årlig omsætning på 50 mio. kr. eller derunder, er det grundlæggende bødeniveau således 25.000 kr.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.13.3 Tilregnelse og bødeniveau.