For så vidt angår bøder for overtrædelse af fristerne for indberetning er det anført i lovbemærkningerne, at bøderne ikke udmåles lavere end 50.000 kr., hvis overtrædelsen begås af en indberetningspligtig mellemmand, og ikke lavere end 25.000 kr., hvis overtrædelsen begås af en indberetningspligtig relevant skatteyder.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.13.3 Tilregnelse og bødeniveau.