Det er anført i bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2, at bøden i øvrigt bør fastsættes ud fra en vurdering af den skattefordel, som den konkrete ordning muliggør, og på den indberetningspligtiges mulige fortjeneste på ordningen. Det er ikke nærmere konkretiseret, hvordan disse forhold skal opgøres og påvirke bødestørrelsen. Der er derfor i første omgang tale om at henlede domstolenes opmærksomhed på, at de ovenstående grundlæggende bødestørrelser efter omstændighederne kan udmåles med højere bøder.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5.3.13.3 Tilregnelse og bødeniveau.