Bøder for overtrædelse af bekendtgørelsen er - uanset bødestørrelserne - såkaldte ordensbøder, hvor bødeansvaret som udgangspunkt vil blive gjort gældende mod den indberetningspligtige som sådan. Ved overtrædelser begået af en mellemmand eller en relevant skatteyder inden for en juridisk persons virksomhed vil bødeansvaret som udgangspunkt blive gjort gældende mod den juridiske person som sådan. Dette udelukker dog ikke, at der efter omstændighederne også kan blive gjort et bødeansvar gældende i forhold til fysiske personer.

Om strafansvar for juridiske personer henvises i øvrigt til Rigsadvokatens Meddelelse nr. 5/1999, revideret 17. april 2015.