Dato for udgivelse
05 Jun 2020 09:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-103265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1286 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i Indien.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/738 offentliggjort i EU-tidende L 175 af 4. juni 2020 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2019/1286 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (PET)(toldtariffes pos. 3907 61 00 00) med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2020/738.

Forordningen træder i kraft den 5. juni 2020.