Dato for udgivelse
11 Jun 2020 12:44
Til
Virksomheder, der benytter servicen USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent udstillet af Motorregistret
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Der varsles ændring af USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent i Motorregistret (DMR). Servicen opdateres per 1. juli 2020.

Servicebeskrivelse og testmulighed er nu tilgængelig.


Som Motorstyrelsen tidligere har varslet, sker der ændring af service
USKøretøjRegistreringSekundærErhvervListeHent
stillet til rådighed efter Lov om registrering af motorkøretøjer § 17, stk. 2.

Servicen opdateres per 1. juli 2020.

De pågældende virksomheder er parkeringsvirksomheder, advokater og inkassovirksomheder, genbrugspladser, redningstjenester, finansieringsvirksomheder og offentlige myndigheder med flere.

Ændringerne gør det fx muligt for parkeringsvirksomheder at differentiere afgiften på basis af køretøjernes anvendelse.

Servicen tilføjes 2 nye felter. Felterne indeholder følgende oplysninger:

  • KøretøjAnvendelseNummer
  • KøretøjAnvendelseNavn

Opdateret servicebeskrivelse er tilgængelig på DMR Interessent-site (kræver login).

Servicen er tilgængelig i SIT-testmiljøet fra og med 10. Juni 2020.