Dato for offentliggørelse
08 Sep 2020 14:57
Serienummer
S nr. 253
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af provisioner mv. fra investeringsinstitutter, der videregives til kunder.

Indberetningspligten følger af reglerne i skatteindberetningsloven § 15 a (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer) samt § 32 i bekendtgørelse om skatteindberetning (bekg. nr. 888 af 15. juni 2020).

Hvad er nyt?

Dette er den første vejledning om indberetning af provisioner mv. der videregives til kunder.

ISBN-nummer
978-87-417-0881-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen