Dato for udgivelse
15 Jun 2020 08:51
Til
Selvanmeldere, som eksporterer køretøjer
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Folketinget har i november 2019 ændret registreringsafgiftsloven (lov nr. 1126 af 19. november 2019). Lovændringen medfører, at selvanmelderordningen for eksport af køretøjer ophører pr. 1. juli 2020. 


Selvanmelderordningen vedrørende anmeldelse af køretøjer til eksport afskaffes. Det betyder, at virksomheder, der er registreret som selvanmelder ifølge registreringsafgiftsloven § 14-16, fra den 1. juli 2020 ikke længere kan fastsætte værdien og angive eksportgodtgørelsen for brugte køretøjer, som virksomheden eksporterer ud af landet.

Fra den 1. juli 2020 er det Motorstyrelsen, som skal varetage opgaven med at fastsætte værdien og angive afgiften af køretøjer, der anmeldes til eksport. Virksomheder, som i dag er registreret som selvanmelder, skal fra den 1. juli 2020 bede Motorstyrelsen om værdifastsættelse af køretøjer, som virksomheden vil eksportere.   

Gældende regler til og med den 30. juni 2020

Til og med den 30. juni 2020 kan selvanmeldere fastsætte værdien og indberette eksportgodtgørelse af registreringsafgift for brugte køretøjer, som selvanmelderen eksporterer ud af landet.

Alle køretøjer, der anmeldes til eksport på månedsangivelsen for juni 2020, skal være udført af landet senest den 15. juli 2020, hvor månedsangivelsen skal godkendes og lukkes.

Hvis et køretøj ikke er udført inden den 15. juli 2020, skal virksomheden bede Motorstyrelsen om at tage køretøjet af månedsangivelsen. Hvis virksomheden senere vil eksportere køretøjet, skal virksomheden bede Motorstyrelsen om værdifastsættelse. 

Hvis din virksomhed ikke længere ønsker at være selvanmelder, når selvanmelderordningen for eksport lukker den 1. juli 2020, skal virksomheden selv aktivt søge om at udtræde af ordningen. Se afsnit nedenfor: "Ønsker din virksomhed at udtræde af selvanmelderordningen?"

Nye regler fra den 1. juli 2020

Fra den 1. juli 2020 gælder de samme regler for godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med eksport for borgere, ikke-registrerede virksomheder og selvanmeldere. Det betyder for din virksomhed, at:

  • virksomheden skal indsende alle ansøgninger om godtgørelse i forbindelse med eksport enkeltvis via Motorregistret og betale et gebyr for sagsbehandling
  • virksomheden skal indsende dokumentation for ejerskab og udførsel på alle ansøgninger om eksportgodtgørelse
  • alle køretøjer, som virksomheden anmelder til eksport fra den 1. juli 2020 og frem, skal være udført af landet, senest 3 måneder efter virksomheden har bedt om eksportgodtgørelse. 

Betingelserne for udbetaling af godtgørelse ved eksport af køretøjer fremgår af registreringsafgiftslovens § 7 b og § 7 c. Betingelserne for at få tilbagebetalt registreringsafgift er uændrede.  

Du kan læse mere om eksport i Den juridiske vejledning I.A.1.6 Eksportgodtgørelse og på skat.dk under de 5 trin til Eksport af bil eller MC.

Virksomheden fortsætter automatisk som selvanmelder

Det er kun ordningen for selvanmeldere på eksport, der ophører. Din virksomhed er derfor fortsat selvanmelder og har stadig en månedsangivelse, der er åben for selvanmeldelser vedrørende bl.a. import og genberegning. Virksomheden er forpligtet til at lukke månedsangivelsen senest den 15. i den efterfølgende måned. 

Ønsker din virksomhed at udtræde af selvanmelderordningen?

Hvis din virksomhed ønsker at udtræde af selvanmelderordningen, skal det ske via virk.dk, hvor virksomheden skal udfylde blanket 40.003 - Ophørsblanketten.  

Sørg for at udfylde rubrik 2 korrekt

Det er vigtigt, at din virksomhed angiver i rubrik 2 i ophørsblanketten, at den kun skal afmeldes for registreringsafgift (udtræde af ordningen for selvanmeldere), da det ellers kan resultere i et fuldt ophør af virksomheden. 

I feltet Anden afgift skriver du den dato, din virksomhed ønsker at udtræde af ordningen. I feltet Skriv afgiftens navn skriver du "Registreringsafgift". Se illustration nedenfor.

Billedet viser rubrik 2 i Ophørsblanketten på virk.dk

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål til blanketten, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens Kundecenter på 72 20 00 30.

Når blanketten er indsendt, vil sikkerhedsstillelsen blive frigivet, når sagen er behandlet færdig. Vi gør opmærksom på, at Motorstyrelsen kan tilbageholde sikkerhedsstillelsen, hvis din virksomhed har en igangværende kontrolsag. Sikkerhedsstillelsen kan også blive brugt til at indfri gæld vedrørende registreringsafgift.