Dato for udgivelse
16 Jun 2020 10:37
Til
Importører mv.
Sagsnummer
20-0249242
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/492.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/776 offentliggjort i EU-tidende L 189 af 15. juni 2020 indført en endelig udligningstold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber (toldtariffens pos. 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 og 7019 90 00 80) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Egypten (EG) og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/492 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse vævede og/eller stingfæstnede stoffer af glasfiber med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Egypten.

For så vidt angår endelig udligningstold og ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2020/776.

Forordningen træder i kraft den 16. juni 2020.