Samtidig med at der blev offentliggjort et kapitel X i TPG om finansielle transaktioner blev der offentliggjort et tillæg til kapitel I med konkret vejledning til, hvordan det risikofrie og risikojusterede afkast skal fastsættes. Vejledningen er indsat som TPG 1.107-1.126 (afsnit D.1.2.2).

Omstændighederne, hvor en investor alene har adgang til et risikofrit afkast er allerede fastlagt i kapitel I, jf. TPG 1.103. Det risikofrie afkast er det hypotetiske afkast, som forventes at kunne modtages for en risikofri investering. Se TPG 1.109. I praksis har man ofte anvendt renten på statsobligationer. Af vejledningen fremgår at andre former for afkast kan være relevant. Se TPG 1.108-1.116. 

Omstændighederne, hvor det risikojusterede afkast skal anvendes er fastlagt i TPG 6.60-6.64, 1.85 og 1.103. Det risikojusterede afkast skal derimod justeres for den risiko, der er ved at stille den pågældende kapital til rådighed. Se TPG 1.117-1.126. Det fremgår af punkt 1.120, at det forventede risiko-justerede afkast kan anses for at have to komponenter, nemlig det risikofrie afkast og en præmie, som reflekterer risikoen som påtages af långiver.