Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens under- og indberetningspligt som led i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Afsnittet indeholder:

  • Underretning til Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) (A.C.2.9.1)
  • Feedback til Hvidvasksekretariatet (SØIK) (A.C.2.9.2)
  • Indberetning om reelle ejere til Erhvervsstyrelsen (A.C.2.9.3)