På denne side kan du se alle informationer for Skatteoplysninger (R75)

Ny guideudgivelse for indkomståret 2022 - version 123-03-2022 kl. 12:0523-03-2022 kl. 12:05

Version 1 af guiden til PersonKontrolOplysningHent for indkomståret 2022 er udgivet.

23-03-2022 12:05:00
Information om fiktive feltnumre "FXS" og "FOB" i Gruppe 2023-03-2022 kl. 11:4623-03-2022 kl. 11:46

Fra og med version 3, for indkomståret 2021, bliver der i Gruppe 20 leveret følgende nye fiktive feltnumre:

- I indeks 2000300 leveres der i kvalifikator SFE feltnummer "FXS" som indeholder beregnet ekstra servicefradrag
- I indeks 2001600 leveres der i kvalifikator SFE feltnummer "FOB" som indeholder tilbagebetalt pensionsindskud

23-03-2022 11:46:00
Åbning af alle grupper op OIO-service - HENT og OPRET11-03-2022 kl. 10:1511-03-2022 kl. 10:15

På mandag den 14. marts kl. 9 åbnes for alle skatteoplysninger for 2021 på PersonKontrolOplysningHent.
Samtidigt åbnes for mulighed for at indberette via PersonSelvangivelseOpret for 2021.

11-03-2022 10:15:00
Skatteoplysninger for 2021 er klar i produktion01-02-2022 kl. 15:1201-02-2022 kl. 15:12

Der er åbnet for oplysninger for 2021 på PersonKontrolOplysningHent med undtagelse af vurderingsoplysninger i gruppe 62 ejendomsoplysninger, gruppe 61 ekstra pensionsfradrag og gruppe 63 ejendomsværdiskat. Disse vil blive åbnet samtidigt med årsopgørelsen. Gruppe 80 - deleøkonomi - afventer. 

01-02-2022 15:12:00
Ny guideudgivelse for indkomståret 2021 - version 425-01-2022 kl. 10:5425-01-2022 kl. 10:54

Udgivelsen vedrører følgende rettelser som kan testes fra d. 27. januar 2022 og vil blive lagt i produktion d. 15. februar 2022.

Vær opmærksom på at beregningerne i indeks 8000200 og 8000300 først vil blive leveret op til årsopgørelsens åbning.

Gruppe 80

I gruppen sker følgende ændringer:

I indeks 8000200 - Indberetninger fra platforme:

Tilgår:
- Referencen ERN (Ejendomsnummer)
- Referencen SFE (Oplysningsskemaets feltnr)
- Referencen SRU (Oplysningsskemaets rubriknr)
- Markeringen ULT (Udlejningstype)
- Beløbet BFD (Bundfradrag)
- Beløbet BPA (Bundfradrag, personlig andel)
- Beløbet BEB (Bruttolejeindtægt efter bundfradrag)
- Beløbet BFR (Beregnet fradrag)
- Beløbet SLI (Skattepligtig lejeindtægt)
- Procenten EJA (Ejerandel i procent)
- Procenten FPC (Fradragsprocent)

Udgår:
- Identifikator DPF (Deleøkonomi platform)
- Markeringen SKI (Skatteindtægtskode)
- Markeringen ATY (Aktivets type)
- Markeringen ATB (Aktivets beskrivelse)
- Datoen STR (Startdato)
- Datoen SLT (Slutdato)
- Datoen R75 (Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen)

I indeks 8000210 - Indberetninger fra platforme vedr. ejendomme, detail:

Tilgår:
- Identifikator DPF (Deleøkonomi platform)
- Markeringen ATY (Aktivets type)
- Markeringen ATB (Aktivets beskrivelse)
- Beløbet LJI (Lejeindtægt)
- Datoen STR (Startdato)
- Datoen SLT (Slutdato)
- Datoen R75 (Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen)


I indeks 8000300 - Indberetninger fra platforme vedr. køretøjer:

Tilgår:
- Referencen SFE (Oplysningsskemaets feltnr)
- Referencen SRU (Oplysningsskemaets rubriknr)
- Markeringen ULT (Udlejningstype)
- Beløbet LJI (Lejeindtægt)
- Beløbet BFD (Bundfradrag)
- Beløbet BEB (Bruttolejeindtgt efter bundfradrag)
- Beløbet BFR (Beregnet fradrag)
- Beløbet SLI (Skattepligtig lejeindtægt)
- Procenten FPC (Fradragsprocent)


I indeks 8000310 - Indberetninger fra platforme vedr. køretøjer, detail:

Tilgår:
- Identifikator DPF (Deleøkonomi platform)
- Referencen RBL (Registreringsnummer)
- Markeringen ATY (Aktivets type)
- Markeringen ATB (Aktivets beskrivelse)
- Beløbet LJI (Lejeindtægt)
- Datoen STR (Startdato)
- Datoen SLT (Slutdato)
- Datoen R75 (Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen)

Alle ovenståender ændringer kan også fremsøges i guiden.

25-01-2022 10:54:00
Ny guideudgivelse for indkomståret 2021 - version 316-12-2021 kl. 11:5816-12-2021 kl. 11:58

Udgivelsen vedrører følgende rettelser som kan testes fra d. 6. januar 2022 og vil blive lagt i produktion d. 1. februar 2022.

Vær opmærksom på at i denne version udgives alle grupper. De har som udgangspunkt samme indhold som i version 7 for 2020 med mindre andet er kommunikeret i driftsloggen.


Gruppe 35
I gruppen sker følgende ændringer:

Følgende indeks udgår:

3500411 Arbejdssted ej entydig

Tekstændring i følgende indeks:

3500463 Gammel tekst: Frikort til offentlig befordring, Ny tekst: Fri befordring mellem hjem og arbejde mv.


Gruppe 38
I gruppen sker følgende ændringer:


I indeks 3800300 Befordringersfradrag pr. befordringsforhold:

Markering med kval "EBB" tilgår.

Forklaring til EBB: Der kan være en til flere begrundelser for at der ikke er beregnet befordringsfradrag, de vises hver for sig i en EBB.


Gruppe 45
I gruppen sker følgende ændringer:

Følgende indeks tilgår:

4500235 Kundeordningsbeløb

I indeks 4500501 Bank og sparekassekonto m.v. med særlige ejerforhold:
Beløb med kval "KOB" tilgår (KOB = Kundeordningsbeløb)

16-12-2021 11:58:00
OCES-certifikater og overgangen til MitID Erhverv10-12-2021 kl. 13:5210-12-2021 kl. 13:52

Der henvises til Digitaliseringsstyrelsens officielle tidsplan - Tidsplan, hvor de enkelte milepæle beskrives.

Samtidigt henvises der til Digitaliseringsstyrelsens beskrivelse af paralleldrift - Paralleldrift, hvor der redegøres for overgangsperioden. 

Ønsker I at forberede jer på MitID Erhverv kan I læse om dette her Gør klar

10-12-2021 13:52:00
Ny guideudgivelse for indkomståret 2021 - version 219-11-2021 kl. 13:1519-11-2021 kl. 13:15

Udgivelsen vedrører følgende rettelser som er gældende fra d.d. (19. november 2021).

Gruppe 59
I gruppen sker følgende ændringer:

Følgende indeks udgår:

 • 5903600 Arbejdsgivers elevrefusion
 • 5905600 Arbejdsgivers elevrefusion, med særlige ejerforhold


Gruppe 62
I gruppen sker følgende ændringer:

Følgende indeks udgår:

 • 6201800 Pgf. 4a vurdering


Følgende indeks tilgår:

 • 6202402 Vurdering, forrige år


I indeks 6202302 Vurderinger:

 • "Vurderingsmarkering" tilgår
 • "Vurderingsdato, omvurderet ejendom" udgår og erstattes af "Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen"
19-11-2021 13:15:00
Ny guide udgivelse for indkomståret 2020 - version 727-10-2021 kl. 13:0527-10-2021 kl. 13:05

Udgivelsen vedrører følgende rettelser som kan testes fra d.d. (27. oktober 2021) og vil blive lagt i produktion 16. november 2021.

Gruppe 45
I gruppen sker følgende ændringer:

 • Information om "Tilgodehavende for pantebreve i depot" leveres i kvalifikatoren TGH. 
27-10-2021 13:05:00
Ny guide udgivelse for indkomståret 2020 - version 614-09-2021 kl. 09:3714-09-2021 kl. 09:37

Udgivelsen vedrører følgende rettelser som kan testes fra d.d. (14. september 2021) og vil blive lagt i produktion 16. september 2021.


Gruppe 27:

Udvides med udenlandske lønindkomster og bestyrelseshonorar.  


Gruppe 46:

Hele gruppen udgår.

Gruppe 59:

Følgende indeks udgår:

 • Indeks 593600 Arbejdsgivernes elevrefusion
 • Indeks 595600 Arbejdsgivernes elevrefusion, med særlige ejerforhold

Gruppe 62:

I gruppen sker følgende ændringer:

 • 6201800 Pgf. 4a vurdering udgår
 • I indeks 6202302 Vurdering:
  • "Dato for registrering af oplysning hos Skattestyrelsen" erstatter "Vurderingsdato, omvurderet ejendom" 
  • "Vurderingsmarkering" tilgår
 • Indeks 6202402 Vurdering, forrige år tilgår

Gruppe 70:

I gruppen udgår følgende indeks:

 • 7000200 Boligsikring
 • 7000300 Børnetilskud
 • 7000500 Børnefamilieydelse
 • 7000700 Modtaget bidrag i forbindelse med fødsel
14-09-2021 09:37:00
Ny guide udgivelse for indkomståret 2021 - version 117-02-2021 kl. 16:0117-02-2021 kl. 16:01

Version 1 af guiden til PersonKontrolOplysningHent for indkomståret 2021 er nu udgivet. 

Der er følgende 2 nye grupper (for 2021):

 • Gruppe 73 - Aktiesparekonto
 • Gruppe 80 - Deleøkonomi 

Ændringerne vil være tilgængelige i produktion fra d. 24. februar 2021 og kan testes i demo fra d. 19. februar 2021. 

17-02-2021 16:01:00
Ny guide udgivelse for indkomståret 2020 - version 318-12-2020 kl. 14:0918-12-2020 kl. 14:09

Version 3 af guiden til PersonKontrolOplysningHent for indkomståret 2020 er nu udgivet. Vær opmærksom på at der ikke er tale om en endelig udgave.

Ændringerne kan fortsat testes fra d. 7. januar 2021 og vil blive lagt i produktion 1. februar 2021.

18-12-2020 14:09:00
Ny guide udgivelse for indkomståret 202015-12-2020 kl. 08:3415-12-2020 kl. 08:34

Der er udgivet en foreløbig udgave af guiden til PersonKontrolOplysningHent for 2020. Vær opmærksom på at der ikke er tale om en endelig udgave.

Ændringerne kan testes fra d. 7. januar 2021 og vil blive lagt i produktion 1. februar 2021.

15-12-2020 08:34:00
DEMO miljø - Information om testpersonnumre der udløber11-12-2020 kl. 16:4211-12-2020 kl. 16:42

Alle testpersonnumre der starter med 220XXXXXXX udløber ved årsskiftet 2020.

Du kan få tilsendt 4 nye til erstatning ved at rette henvendelse til dataudstilling@ufst.dk. Skriv Nye testpersonnumre til skatteoplysninger (R75) i emnefelt. Endvidere oplys venligst et mobiltelefonnummer der kan sendes en SMS til.  

11-12-2020 16:42:00
Denne driftslog er nu live03-12-2020 kl. 14:3003-12-2020 kl. 14:30

Driftsinformation og nyt vedrørende driften for servicen PersonKontrolOplysningHent (skatteoplysninger (R75)) vil fremover kun blive vist på denne driftslog.

03-12-2020 14:30:00