Dato for udgivelse
23 Jun 2020 09:56
Til
Borgere og virksomheder, som eksporterer køretøjer
Sagsnummer
20-0748935
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Skatteministeren har vedtaget en ny bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for brugte motorkøretøjer. Det fremgår af bekendtgørelsen, at gebyret for at bede om godtgørelse i forbindelse med eksport stiger til 2.350 kr. Der er også indført regler om tilbagebetaling af gebyret. 


Bekendtgørelse vedrørende gebyr for eksportgodtgørelse vedtaget

Skatteministeren har den 16. juni 2020 vedtaget bekendtgørelse nr. 897 af 16. juni 2020 om opkrævning af gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for brugte køretøjer. 

Det følger af registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 6, at der skal betales et gebyr, når man beder om godtgørelse i forbindelse med eksport. 

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 7, at Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for gebyret. 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Gebyret for anmodning om eksportgodtgørelse stiger

Det fremgår af bekendtgørelsen, at gebyret for at bede om eksportgodtgørelse stiger pr. 1. juli 2020 til 2.350 kr. 

Ny mulighed for at få gebyr betalt tilbage

Den nye bekendtgørelse indfører fra den 1. juli 2020 mulighed for, at man kan få gebyret betalt tilbage. 

Man kan få gebyret tilbage, hvis man får afslag på godtgørelse af eksport, fordi der var tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i Bilbogen på det tidspunkt, hvor man bad om eksportgodtgørelse. 

Skatteforvaltningen kan desuden beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis særlige omstændigheder taler for det. 

Denne mulighed gælder gebyrer betalt fra og med den 1. juli 2020.